Carteloproepen
Gepost op 5 June 2024 onder Cartels

Er zijn nieuwe carteloproepen! Neem een kijkje op de pagina van de cartelwerking voor meer info. Rachel Vanopstal doet nog een oproep aan geïnteresseerden om deel te nemen aan het cartel ‘Devenir psychoanalyste…et le rester‘ van Serge André. Werd eerder in september gedeclareerd maar is niet te laat nog in te pikken nav een deelnemer die niet steeds kan vervoegen. Jean-Pierre Van Eeckhout doet oproep voor twee cartels. Op 7 en 8 december, Turijn, plaats… Lees verder

Studiedag Idesça 24 april 2024
Gepost op 7 March 2024 onder Gezelschap

Identiteit en identificatie met en voorbij Lacans negende seminarie (1961-1962) Woensdag 24 April, 2024 In het negende Seminarie, “L’identification”, in de sessie van 28 maart 1962, heeft Lacan het over twee vormen identificatie, met name de identificatie die ook wel… Lees verder

Studiedag Idesça 27 maart 2024
Gepost op 7 March 2024 onder Gezelschap

Van (anti)psychiatrie naar geestelijke gezondheidszorg… en de psychoanalyse? De actualiteit van Maud Mannoni   Woensdag 27 Maart, 2024 Geestelijke gezondheidszorg is actueel, althans wanneer men afgaat op de nieuwsberichten, waarin het met de regelmaat van de klok opduikt. Nochtans is… Lees verder

Beste, Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie nodigt u uit op de jaarlijkse info-avond, die zal doorgaan op woensdag 27 september 2023 in het Museum Dr. Guislain om 20u. Na kort te schetsen waarvoor het Vormingsinstituut staat, presenteren de verantwoordelijken… Lees verder

Jean-Pierre van Eeckhout wenst het cartel ‘Une angoisse, symptôme de sujet’ aan te kondigen bestaande uit Glenn De Bel, Karel Lambers en hemzelf. Hij nodigt graag uit om deel te nemen aan de samenkomst op 18 maart. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks met hem contact opnemen; vemiekejp@gmail.com Het argument van het cartel vind je hier in link.

Marieke Swankaert wenst een oproep te doen tot de vorming van een cartel rond het oeuvre van de filosofe Patricia De Martelaere. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks met haar contact opnemen; marieke.swankaert@telenet.be

precisering rond het seminarie van Sevilla
Gepost op 5 January 2022 onder Cartels

Jean-Pierre Van Eeckhout wenst nog enkele preciseringen mee te delen rond het seminarie van Sevilla: de locatie en de op gang komende cartels die zich inhoudelijk op het thema voorbereiden. De vraag tot vorming van een GPP-cartel (dat dus Nederlandstalig zou zijn) blijft voorlopig open staan. “Ce mail vise à préparer le séminaire des 4 et 5 juin 2022 organisé par Analyse freudienne à Séville, dont il reste à déterminer un titre en lien avec… Lees verder

Jean-Pierre wenst volgende oproep te doen; Volgende uitnodiging van een collega, lid van de Cartels Constituants de Psychanalyse Freudien, om voorbereidend werk te verrichten voor het seminarie van het I-AEP in juni. Een cartel dat franstalig zal zijn. Proposition de cartel pour Séville Ik maak er meteen ook gebruik van om nogmaals een uitnodiging te versturen voor het opzetten van een nederlandstalig cartel, dat het onderwerp ter harte neemt, zoals deze in de oproep in het verslag van de… Lees verder

Jean-Pierre Van Eeckout wenst volgende carteloproepen kenbaar te maken: “Oproep van het kartel ‘Vertaling van het 11de seminarie’ van J. Lacan  Er is een plaats vrijgekomen in dit kartel, dat een vierde persoon kan gebruiken.  We zijn aangekomen aan hoofdstuk 14. Oproep voor een vierde kartellid voor het lezen van het 7de hoofdstuk van het seminarie XX van Lacan, Encore en ‘L étourdit’ uit de Autres Ecrits.” Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jean-Pierre (vemiekejp@gmail.com)