Vier mensen en een tekst. Vier plus één.
Lacans formule als werkzaam alternatief voor de al te passieve overdracht van de psychoanalytische theorie via de klassieke leervormen.
De bedoeling van het cartel is dat men nadenkt en spreekt over de theorie, dat men tracht te verwoorden wat men snapt -of denkt te snappen- en wat ont-snapt. In de dynamiek tussen de verschillende cartelleden kan op die manier een actievere overdracht van de theorie plaatsvinden. Met hetzelfde doel dient er uiteindelijk een individueel product gecreëerd te worden, bijvoorbeeld een artikel of een voordracht. De jaarlijks georganiseerde intercarteldag biedt onder andere daar een forum voor.
De -steeds enigmatische- plus-één heeft de functie te waken over de voortgang van het cartel en de creatie van het individuele product en te vermijden dat deze gehinderd worden door al te veel imaginaire rivaliteit of net coherentie.

Voor een uitgebreidere kadering van Lacans formalisering van de cartels verwijzen we naar de tekst van Filip Geerardyn “4 + 1: Een psychoanalytische werkvorm. Lacans herlezing van Freuds massapsychologie?


Praktisch!

Indien je een nieuw cartel wenst op te richten en een open oproep wil plaatsen, of als je een ‘vers’ gestart cartel wil kenbaar maken, gelieve dit te melden aan de verantwoordelijken voor de cartels Wim Matthys en Björn Waerlop. Geïnteresseerden om deel te nemen aan een cartel kunnen zich kenbaar maken via hen en/of rechtstreeks aan de initiatiefnemer(s) van het cartel. Wie helemaal niet bekend is met cartelwerking of verdere vragen heeft bij de cartelwerking kan eveneens bij hen terecht.


Lopende carteloproepen

Hieronder vind je de lopende carteloproepen. Indien je interesse hebt, neem dan rechtstreeks contact op met degene die de oproep heeft gelanceerd.

Tom Verhaeghe doet een oproep naar een plus-un voor een cartel met als vertrekpunt het nummer van de Psychoanalytische Perspectieven over “jaloezie”. Voor meer informatie, klik hier 

Cora Van Baelen is op zoek naar een vierde deelnemer voor een cartel over D. Winnicotts “Playing and Reality“. Klik hier voor meer info.

Filip Kolen wenst een cartel te starten rond de “Nom-du-Pèreformules van de sexuering / het tekort in de grote Ander” bij Lacan. Klik hier voor meer info.  

Laura Gilles doet een oproep naar deelnemers voor een cartel over S. Freuds “Massapsychologie en Ik-analyse“.

Frauke Van Wesepoel is op zoek naar deelnemers voor een cartel over “psychose“. Welke teksten zullen worden gelezen dient nog te worden bepaald.

Björn Wandels doet een oproep naar deelnemers voor een cartel over de “verzamelde werken van Freud”, in chronologische volgorde. Voor meer informatie, klik hier.

 


Hieronder vind je de lijst met lopende cartels

NIEUWE CARTELS OPGESTART DIT WERKJAAR (2020-2021)

F. Guattari & G Deleuze: “L’Anti-Oedipe”

Annalise Delbouille
Alain Pringels
Jean-Pierre Van Eeckhout
Anneleen Van Nieuwenhove
Margot Lauwers

J. Lacan: “Le séminaire: Logique du fantasme”

Ruth Six
Tania Schuddinck
Tim Reddé
Hilde Descamps
Nathalie De Neef : plus-un

C. Demoulin: “De psychoanalyse, een therapie?”

Louis De Geest
Hélène Soete
Nathalie De Neef
Filip Noppe
Ruth Six

S. Freud: “De Droomduiding”

Gertrudis Van de Vijver
Bert Demets
John Mason
Volker Hartmann
Samantha Brooks
Rani De Coene

CARTELS OPGESTART IN WERKJAAR 2019-2020

M. Heidegger: “Sein und zeit”

Joannes Késenne
Simone Rops
Luc D’Haveloose
Kris De Witte
Andreas Mobouck
Joost Los
Michiel Van Hooff

J. Oury: “De vervreemding”

Dennis Vermeesch
Nele Sillis
An Waterschoot
Frauke Van Wesepoel
Tine Agon

Balint intervisiegroep

Mileen Janssens
Liza Antonneau
Blerina Iseni
Bindhu Van Diest
Sophie Duchatelet
Michiel Van Hooff

F. Tustin: “Autistic states in children” 

Mileen Janssens
Kirsten Verbeeck
Leen Van de Steene
Els Therssen
Eva Buytaert

D. Winnicott: “Playing and reality” 

Cora Van Baelen
Tine Van Cauwenberghe
Chris Reyns

J. Lacan: “Le  séminaire, livre VI: Le désir et son interprétation”.

Glenn De Bel
Jean-Pierre Van Eeckhout
Wim Matthys
Herbert Beuseling

J. Lacan: “Le séminarie, livre XVI: D’un Autre à l’autre”

Gertrudis Van de Vijver
Dominique Hubain
Frederik Van Driessche
Veroniek Knockaert

G. Canguilhem: “La connaissance de la vie”

Gertrudis Van de Vijver
Charles Wolfe
Jef Delanghe
Kobe Keymeulen
Kobe Van Severen
Emily Herring
Massimiliano Simons

J. Lacan: “Le séminaire, livre XIX: …Ou pire” en “Le savoir du psychanalyste”

Gertrudis Van de Vijver
Evita Dejaegher
Marjolein Holvoet
Bert Demets
Kobe Van Severen
Jonas Vanbrabant
Esteban Van Volcem

J. Oury: “Les symptômes primaires de la schizophrénie”

Hilde Oosterlinck
An Waterschoot
Leen Van de Steene
Kirsten Verbeek
Els Therssen

J. Lacan: “Le séminaire, Livre X: L’angoisse”

Björn Waerlop
Dries Devocht
Jana Van Tuyckom
Laura Page
AnnSophie Claeys

S.Freud: “De Droomduiding”  

Brecht Van Nieuwenhuyse
Erwin Legiest
Elisa Maesen
Hans Bogaert
Ann D’hoye
Tania Schuddinck
Charlotte Crabbé
Freek Delaruelle

CARTELS OPGESTART IN WERKJAAR 2018-2019

Intervisiecartel

Filip Kolen
Jurgen Declercq
Dimitri Van Puymbroeck
Lien De Groote
Dries Roelandts 

J. Lacan “Le Séminaire, livre IV: La relation d’objet”

Gertrudis Van De Vijver
Lien De Groote
Filip Kolen
Dries Roelandts

Vertaalcartel J. Lacan: “Le séminaire, livre XI: Quatre concepts fondamentaux”

Pat Jacops
Ann De Muynck
Wim Matthys
Jean-Pierre Van Eeckhout
Michiel Van Hooff
Nalezen Nederlandse vertaling : Tania Schuddinck

Klinisch cartel

Sara Bergmans
Frederik Van Driessche
Ellen Verhoeven
Evi Verbeke

T. Reik: “Listening with the third ear”

Alix De Moor
Maarten Reynaert
Anneleen Van Nieuwenhove
David Schrans : plus-un

CARTELS OPGESTART WERKJAAR 2017-2018

T. Tellegen: “Het voornemen van de muis”
Chris Reyns
Cora van Baelen
Janne Quintelier
Petra Van Dyck
Tine Agon
Veerle Neukermans
Barbara Van Der Veken

S. Freud: zijn volledige oeuvre
Elke Roose
Dennis Vermeesch
Nele Sillis
Sam Coudenys
Femke Debal
Hélène Soete
Wim Matthys

CARTELS OPGESTART WERKJAAR 2016-2017

I. Kant: “Opus Postumum”
Gertrudis van de Vijver
Egon Vlerick
Dwino Morren
Jonas Vanbrabant
Levi Haeck

Archief: beëindigde cartels

Beëindigde cartels opgestart werkjaar 2018-19

J.L. Nancy: “gemeenschap”

Michel ELias
Ignace Lecluyse
Jean-Pierre Van Eeckhout
Arnaud Poncelet
Pierre Smet
Lê Tavan
Micha Vandermeulen

J. Lacan: “Le séminaire, Livre XV: L’acte psychanalytique”

Gertrudis Van de Vijver
Dominique Hubain
Frederik Van Driessche
Veroniek Knockaert

J. Lacan, “Le séminarie, Livre XXIII: Le sinthome”

Björn Wandels
Joannes Késenne
Kris De Witte
Luc D’Haveloose
Tine Agon

Beëindigde cartels opgestart werkjaar 2017-18

I. Kant, “Kritiek van de Zuivere Rede”
Jessica Lamote
Freek Delaruelle
Arjen Noordhof
Michaël Verest

D. Lachaud, “L’enfer du devoir”
Filiep Verhaeghe
Bjorn Waerlop
Sarah Vande Walle
Wim Matthys
Barbara Van Der Veken
Huguette Raes (plus-un)

Melancholie en creatie (o.a. Freud, Leader, Kristeva)
Jessica Lamote
Laura Gilles
Bieke Ingels
Bert De Meulder

S. Freud (1900), “Droomduiding”
Elke De Roose
Griet Langsweirdt
Erwin Legiest
Christine Catry

Beëindigde cartels opgestart werkjaar 2016-17

Levinas, “Totaliteit en oneindigheid”
Michael Brijs
Jeroen Donckers
Joris Van Leuven
Bert De Meulder
Eli Noë

T. Tellegen
Petra van Dyck
Tine Agon
Veerle Neukermans
Adrian Sack
Chris Reyns


S. Freud, “Droomduiding”

Sigrid De Muynck
Veerle Neukermans
Janne Quintelier
Cora Van Baelen
Rachel Van Opstal

Psychoanalyse en kunst (Het oeuvre van een kunstenaar in confrontatie met Lacan)
Lukas Stallaert
Chloé Versluys
Sarah Willems
Joannes Késenne (GPP)
Björn Wandels (GPP)
Christina Vanderhaeghe (Belgische school)
Marie-Alice Oosterlinck
Petra Van Dyck
Dries Devocht

J. Lacan, “Le séminarie, livre VIII: Le transfert”
Nathalie De Neef
Tim Reddé
Hilde Descamps

Beëindigde cartels opgestart werkjaar 2015-2016

J. Lacan, “Le Séminaire, Livre XIV: La logique du fantasme”
Gertrudis Van de Vijver
Dominique Hubain
Frederik Van Driessche
Veroniek Knockaert

S. Freud, “Droomduiding”
David Schrans
Joyce van der Heijden
Sophie Goemaere
Tania Schuddinck
plus un: Frederik Van Driessche

Hannah Arendt “Denken” 
Michael Brijs
Jeroen Donckers
Joris Van Leuven
Bert De Meulder

J. Lacan, “Le Séminarie, Livre VI: Le désir, et son interprétation”
David Schrans
Eli Noé
Filip Kolen
Pat Jacops
Alain Pringels

J. Lacan, “Le Séminaire, Livre XI: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”
Dries Roelandts
Hilde Coppens
Els Therssen
Filip Kolen

J. Lacan, “Séminarie 1964-1965, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse”
Gertrudis Van de Vijver
Jean-Pierre Van Eeckhout
Freek Delaruelle
Filip Kolen

Beëindigde cartels opgestart werkjaar 2014-2015

Euthanasie bij psychisch lijden
Björn Waerlop
Leen Vanoverschelde
Vande Walle Sarah
David De Corte

J. Lacan, Sem XVII “L’envers de la psychanalyse”
Evi Verbeke
Christian Loones
Wim Matthys
Björn Wandels

D.W. Winnicott, “Playing and Reality”
Hilde Descamps
Janne Quintelier
Inge Lambrechts
Isabelle Torricelli
Sigrid De Muynck

“Rond Vrouwelijkheid”
Marieke Vanderpoorten
Mart Verschueren
Lien Haustraete
Barbara Van Der Veken
Lesley Vanhoey
Francine Danniau (plus-un)

Beëindigde cartels opgestart werkjaar 2013-2014

Basisteksten vanuit Freuds “Het Onbewuste”
Freek Delaruelle
Giorgia De Witte
Jan Verfaillie
Tiffany
en Laura

F. Dolto, “L’image inconsciente du corps” [2013]
Wouter Mareels
Björn Wandels
Tom Verhaeghe
Ellen Verhoeven
Barbara Van Der Veken

J. Lacan, Sem. XV “L’acte analytique” [2012]
Wim Galle
Dominique Hubain
Veroniek Knockaert
Els Van Compernolle

I. Kant, “Antropologie vanuit een pragmatisch gezichtspunt” [2012] 
G. Van de Vijver
J. De Vleminck
E. Van Dam
L. De Kock
J. De Vos
B. Demarest

J. Lacan, “Kant avec Sade” (Ecrits) [2012]
Gertrudis Van de Vijver
Jens De Vleminck
L. Lauwaert
J. Moyaert
B. Demarest

J. Lacan, “Sur le symbolisme de Jones” (Ecrits) [2012]
Filip Geerardyn
David Schrans
Alain Pringels.
Ze komen elke dinsdagochtend bijeen van 9u30-12u bij Filip Geerardyn op de vakgroep.
Er kunnen nog 2 mensen aansluiten

W. Bion, “The Brazilian Lectures” [2012]
Hilde Oosterlinck
An Waterschoot
Leen Van de Steene
Kirsten Verbeek

Toon Tellegen, “Toen niemand iets te doen had” en ander werk [2012]
Hilde Coppens
Chris Reyns
Lien Jordens
Herbert Beuseling
Petra Van Dyck
Jo Dehullu

C. Demoulin, “La psychanalyse thérapeutique?”
W. Leys
V. Baetens
S. Vanlooy
D. Schoutteten
K. Heyndrikx

“Ontologie, teksten uit analytische en continentale hoek” 
G. Van de Vijver
e.a.


Archief Intercarteldagen voorbije jaargangen

Programma inter-cartel-dag 2020
Programma inter-cartel-dag 2019
Programma inter-cartel-dag 2018
Programma inter-cartel-dag 2017
Programma inter-cartel-dag 2016
Programma inter-cartel-dag 2015
Programma Inter-cartel-dag 2014
Programma Inter-cartel-dag 2013 – Over verlangen en genot
Programma Inter-cartel-dag 2012 – l’Un en plus

Wat is een intercarteldag, wat kan een intercarteldag zijn?

Wat de bedoeling is/kan zijn van een inter-cartel-dag wordt nader toegelicht in de tekst van Wim Galle: “Psychoanalytische vormingen?