Vier mensen en een tekst. Vier plus één.
Lacans formule als werkzaam alternatief voor de al te passieve overdracht van de psychoanalytische theorie via de klassieke leervormen.
De bedoeling van het cartel is dat men nadenkt en spreekt over de theorie, dat men tracht te verwoorden wat men snapt -of denkt te snappen- en wat ont-snapt. In de dynamiek tussen de verschillende cartelleden kan op die manier een actievere overdracht van de theorie plaatsvinden. Met hetzelfde doel dient er uiteindelijk een individueel product gecreëerd te worden, bijvoorbeeld een artikel of een voordracht. De jaarlijks georganiseerde intercarteldag biedt onder andere daar een forum voor.
De -steeds enigmatische- plus-één heeft de functie te waken over de voortgang van het cartel en de creatie van het individuele product en te vermijden dat deze gehinderd worden door al te veel imaginaire rivaliteit of net coherentie.

Voor een uitgebreidere kadering van Lacans formalisering van de cartels verwijzen we naar de tekst van Filip Geerardyn “4 + 1: Een psychoanalytische werkvorm. Lacans herlezing van Freuds massapsychologie?


Praktisch!

Indien u een nieuw cartel wenst op te richten en een open oproep wil plaatsen, of als je een ‘vers’ gestart cartel wil kenbaar maken, gelieve dit te melden aan de secretaris van de cartels Barbara Van Der Veken of haar adjunct Tine Agon. Geïnteresseerden om deel te nemen aan een cartel kunnen zich kenbaar maken via hen en/of rechtstreeks aan de initiatiefnemer(s) van het cartel.
Wie helemaal niet bekend is met cartelwerking of verdere vragen heeft bij de cartelwerking kan eveneens bij hen terecht.


Onderstaand vindt u de lijst met de carteloproepen

Freek Delaruelle wil graag de ‘Droomduiding’ van Freud in cartel lezen en zoekt deelnemers. Geïnteresseerden kunnen met hem via mail contact nemen.

Barbara Van Der Veken en Marieke Vanderpoorten zoeken deelnemers om een cartel te starten rond het thema ‘autisme’. Teksten moeten nog bepaald worden. Interesse? Graag contact nemen met Barbara via mail.

Glenn De Bel is op zoek naar geïnteresseerden om een lectuur van het het 6e seminarie van Lacan, le désir et son interprétation aan te vatten. Het cartel zou bij voorkeur doorgaan in de regio Kortrijk-Gent.

Mileen Janssens doet een oproep naar extra deelnemers voor een intervisiegroep volgens de methode van de Balintgroep, waarbij de klemtoon ligt op het luisteren (door de groep) naar het luisteren (door de therapeut) naar de patiënt. Volgens een roulerend systeem wordt er onvoorbereid over een casus gesproken waar het hart van vol is. Volgens datzelfde systeem dient iemand van de groep zich aan als facilitator die ervoor zorgt dat we bij de les blijven: het is het luisteren door de therapeut naar de patiënt dat in de focus staat, en niet zozeer de patiënt.

Er is nog maximaal plaats voor twee nieuwe deelnemers. Het is een gesloten groep, omwille van de vertrouwelijkheid. Wie deelneemt engageert zich voor een jaar. Geïnteresseerden kunnen een via mail contact opnemen met Mileen.

Huidige deelnemers. Mileen Janssens (GPP), Liza antonneau (BSP-EBP), Blerina Iseni (ongebonden), Bart Rabaey (ongebonden), Steven Baeke (ongebonden), Bindhu Van Diest (Grupo Moebius)

Plaats : Brussel. Het Goudblommeke van Papier – Tijdstip: een vrijdagavond van 19 – 21 u, 1 keer per maand.

– Elke De Roose, Griet Langsweirdt, Erwin Legiest en Christine Catry starten een cartel rond Freuds “Droomduiding”. Ze zijn nog op zoek naar een plus-un.

Onderstaand vindt u de lijst met lopende cartels

 

NIEUWE CARTELS
OPGESTART DIT WERKJAAR (2018-2019)

Vertaalkartel Pierre Délion: la république des faux-selfs

Mileen Janssens
Tania Schuddinck
Danny Verstraeten
Mieke Gordts
Anne Vanlangenhove

Intervisiekartel

Filip Kolen
Jurgen Declercq
Dimitri Van Puymbroeck
Lien De Groote
Dries Roelandts 

“Du symptôme au fantasme, … et retour”

Gertrudis Van De Vijver
Lien De Groote
Filip Kolen
Dries Roelandts

J.L. Nancy, “gemeenschap”

Michel ELias
Ignace Lecluyse
Jean-Pierre Van Eeckhout
Arnaud Poncelet
Pierre Smet
Lê Tavan
Micha Vandermeulen

Plus-un: Pascal Nottet (?)

Vertaalcartel J. Lacan, “Le séminaire, Quatre concepts fondamentaux”, Seuil

Pat Jacops
Ann De Muynck
Wim Matthys
JP Van Eeckhout
Eindredactie vertalingen : Tania Schuddinck

Klinisch kartel

Sara Bergmans
Frederik Van Driessche
Ellen Verhoeven
Evi Verbeke

J. Lacan, “Seminarie XXIII Le Sinthome”

Björn Wandels
Joannes Késenne
Kris De Witte
Luc D’Haveloose
Tine Agon

S. Freud, “Colleges inleiding tot de psychoanalyse”

Alix De Moor
Maarten Reynaert
Anneleen Van Nieuwenhove
David Schrans : plus-un

CARTELS OPGESTART VORIG WERKJAAR 2017-2018

I. Kant, “Kritiek van de Zuivere Rede”
Jessica Lamote
Freek Delaruelle
Arjen Noordhof
Michaël Verest

D. Lachaud, “L’enfer du devoir” (ondertussen gestopt)
Filiep Verhaeghe
Bjorn Waerlop
Sarah Vande Walle
Wim Matthys
Barbara Van Der Veken
Huguette Raes (plus-un)

T. Tellegen, “Het voornemen van de muis”
Adrian Sack
Chris Reyns
Cora van Baelen
Janne Quintelier
Petra Van Dyck
Tine Agon
Veerle Neukermans
Barbara Van Der Veken

Melancholie en creatie
(o.a. Freud, Leader, Kristeva)
Jessica Lamote
Laura Gilles
Bieke Ingels
Bert De Meulder

S. Freud, zijn volledig oeuvre
Elke Roose
Dennis Vermeesch
Nele Sillis
Sam Coudenys
Femke Debal
Hélène Soete

S. Freud, “Droomduiding”
Elke De Roose
Griet Langsweirdt
Erwin Legiest
Christine Catry

CARTELS OPGESTART WERKJAAR 2016-2017

H. De Vleeschauwer over Kant
(Immanuel Kant, La Déduction Transcendentale (3 vol.), Humanistische Cultuur)
Gertrudis van de Vijver
Egon Vlerick
Dwino Morren

Levinas, “Totaliteit en oneindigheid”
Michael Brijs
Jeroen Donckers
Joris Van Leuven
Bert De Meulder
Eli Noë

T. Tellegen
Petra van Dyck
Tine Agon
Veerle Neukermans
Adrian Sack
Chris Reyns

S. Freud, “Droomduiding”
Sigrid De Muynck
Veerle Neukermans
Janne Quintelier
Cora Van Baelen
Rachel Van Opstal

Psychoanalyse en kunst (cartel is ondertussen gestopt)
(Het oeuvre van een kunstenaar in confrontatie met Lacan)

Lukas Stallaert
Chloé Versluys
Sarah Willems
Joannes Késenne (GPP)
Björn Wandels (GPP)
Christina Vanderhaeghe (Belgische school)
Marie-Alice Oosterlinck
Petra Van Dyck
Dries Devocht

J. Lacan, Seminarie VIII, “Le transfert” (dit digitaal cartel is ondertussen gestopt)
Nathalie De Neef
Tim Reddé
Hilde Descamps

CARTELS OPGESTART WERKJAAR 2015-2016

J. Lacan, Seminarie XIV, “La logique du fantasme”
Gertrudis Van de Vijver
Dominique Hubain
Frederik Van Driessche
Veroniek Knockaert

S. Freud, “Droomduiding” (cartel is ondertussen gestopt)
David Schrans
Joyce van der Heijden
Sophie Goemaere
Tania Schuddinck
plus un: Frederik Van Driessche

Hannah Arendt “Denken”  (cartel is ondertussen gestopt)
Michael Brijs
Jeroen Donckers
Joris Van Leuven
Bert De Meulder

J. Lacan, Seminarie VI, “Le désir, et son interprétation”
David Schrans
Eli Noé
Filip Kolen
Pat Jacops
Alain Pringels

J. Lacan, Seminarie XI, “Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse”
Dries Roelandts
Hilde Coppens
Els Therssen
Filip Kolen

J. Lacan, Seminarie 1964-1965, “Problèmes cruciaux pour la psychanalyse” (cartel is ondertussen gestopt)
Gertrudis Van de Vijver
Jean-Pierre Van Eeckhout
Freek Delaruelle
Filip Kolen

CARTELS OPGESTART WERKJAAR 2014-2015

Euthanasie bij psychisch lijden
Björn Waerlop
Leen Vanoverschelde
Vande Walle Sarah
David De Corte

J. Lacan, Sem XVII “L’envers de la psychanalyse”
Evi Verbeke
Christian Loones
Wim Matthys
Björn Wandels

D.W. Winnicott, “Playing and Reality”
Hilde Descamps
Janne Quintelier
Inge Lambrechts
Isabelle Torricelli
Sigrid De Muynck

“Rond Vrouwelijkheid”
Marieke Vanderpoorten
Mart Verschueren
Lien Haustraete
Barbara Van Der Veken
Lesley Vanhoey
Francine Danniau (plus-un)

CARTELS OPGESTART WERKJAAR 2013-2014

Basisteksten vanuit Freuds “Het Onbewuste”
Freek Delaruelle
Giorgia De Witte
Jan Verfaillie
Tiffany
en Laura

F. Dolto, “L’image inconsciente du corps” [2013]
Wouter Mareels
Björn Wandels
Tom Verhaeghe
Ellen Verhoeven
Barbara Van Der Veken

J. Lacan, Sem. XV “L’acte analytique” [2012]
Wim Galle
Dominique Hubain
Veroniek Knockaert
Els Van Compernolle

I. Kant, “Antropologie vanuit een pragmatisch gezichtspunt” [2012] (cartel is ondertussen gestopt)
G. Van de Vijver
J. De Vleminck
E. Van Dam
L. De Kock
J. De Vos
B. Demarest

J. Lacan, “Kant avec Sade” (Ecrits) [2012]
Gertrudis Van de Vijver
Jens De Vleminck
L. Lauwaert
J. Moyaert
B. Demarest

J. Lacan, “Sur le symbolisme de Jones” (Ecrits) [2012]
Filip Geerardyn
David Schrans
Alain Pringels.
Ze komen elke dinsdagochtend bijeen van 9u30-12u bij Filip Geerardyn op de vakgroep.
Er kunnen nog 2 mensen aansluiten

W. Bion, “The Brazilian Lectures” [2012]
Hilde Oosterlinck
An Waterschoot
Leen Van de Steene
Kirsten Verbeek

Toon Tellegen, “Toen niemand iets te doen had” en ander werk [2012]
Hilde Coppens
Chris Reyns
Lien Jordens
Herbert Beuseling
Petra Van Dyck
Jo Dehullu

C. Demoulin, “La psychanalyse thérapeutique?”
W. Leys
V. Baetens
S. Vanlooy
D. Schoutteten
K. Heyndrikx

“Ontologie, teksten uit analytische en continentale hoek” (cartel is ondertussen gestopt)
G. Van de Vijver
e.a.


 

Archief Intercarteldagen voorbije jaargangen

 

Programma inter-cartel-dag 2018
Programma inter-cartel-dag 2017
Programma inter-cartel-dag 2016
Programma inter-cartel-dag 2015
Programma Inter-cartel-dag 2014
Programma Inter-cartel-dag 2013 – Over verlangen en genot
Programma Inter-cartel-dag 2012 – l’Un en plus

 

Wat is een intercarteldag, wat kan een intercarteldag zijn?

 

Wat de bedoeling is/kan zijn van een inter-cartel-dag wordt nader toegelicht in de tekst van Wim Galle: “Psychoanalytische vormingen?