Bericht van Jean-Pierre Van Eeckhout (dd 01/06/2020)

Besten

De coördinatie laatstleden van het I-AEP is technisch enigszins in de soep gedraaid.  Het neemt niet weg dat enige teksten circuleren die we aandachtige lezers niet willen onthouden.  Er zijn er die het agendapunt over corona illustreren en er zijn er het agendapunt over het seminarie “Hommage à Alain Didier Weill” betreffen.

JP

Séminaire I-AEP  février 2020