Studiedag Idesça 28 febr 2024
Gepost op 24 januari 2024 onder Vorming

Wat spreekt? Over de stem als funderende breuklijn tussen subject en Ander   Woensdag 28 Februari, 2024 De hallucinatie in de psychose, de stem van het geweten en de ‘plicht’ tot gehoorzaamheid, de stem van patiënt of burger en het… Lees verder

Freudcast!
Gepost op 18 januari 2024 onder Publicaties

Deel twee van de Freudcast! Freudcast is een achtdelige podcastreeks van Louis De Geest, waarin in hoofdzaak Gentse psychoanalytici in gesprek gaan over hun (passie voor hun) beroep. De nieuwe reeks start met vijf afleveringen voor de kerstvakantie en drie… Lees verder

De vergaderingen van het  Bestuur van het Gezelschap zijn niet enkel voorbehouden voor de secretarissen en hun adjuncten, maar staat tevens open voor alle andere leden. Wie graag deel wenst te nemen, is mits een seintje vooraf, meer dan welkom! Het eerstvolgende Bestuur vindt plaats op woensdag, 28 februari om 20u30. Deze bestuursvergadering gaat fysiek door. Ingeval van fysieke bijeenkomst: ten huize van Nathalie De Neef (Veldstraat 50, 9200 Dendermonde). Ingeval van hybride bijeenkomst: Een… Lees verder

Carteloproepen
Gepost op 17 oktober 2023 onder Cartels

Er zijn nieuwe carteloproepen! Neem een kijkje op de pagina van de cartelwerking voor meer info.

Beste, Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie nodigt u uit op de jaarlijkse info-avond, die zal doorgaan op woensdag 27 september 2023 in het Museum Dr. Guislain om 20u. Na kort te schetsen waarvoor het Vormingsinstituut staat, presenteren de verantwoordelijken… Lees verder

Intercarteldag 16/09/23
Gepost op 19 augustus 2023 onder Geen categorie

De intercarteldag staat voor de deur. Iedereen welkom op 16 september. Voor meer info zie de flyer: Flyer Intercarteldag 2023

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.
Door het uitgeven van publicaties, het organiseren van studiedagen, voordrachten, ontmoetingsdagen, congressen, opleiding, wil het Gezelschap bijdragen tot de verbreiding van het analytisch weten en het ondersteunen van zij die in het klinisch veld werkzaam zijn.
Het Gezelschap wil een plaats geven aan al wie interesse betoont in de psychoanalyse en het verlangen heeft daarover met andere leden van een groep in dialoog te gaan.

Lees verder