Lid worden van het Gezelschap is iets speciaal, mogelijks paradoxaal. Om het met Groucho Marx te zeggen: “I wouldn't want to belong to a club that would have me as a member.” Is het misschien het vreemde in zichzelf dat de stap naar een vereniging doet zetten? Men kan op zijn minst die vraag stellen. Dat vreemde en toch intieme onbewuste is voor iedereen anders en dus komt iedereen op zijn of haar eigen manier naar de vereniging. Dat verschil mag er zijn. Het is precies die diversiteit aan persoonlijke verhalen (niet enkel van psy of geen psy, praktijkvoerend of niet) die de rijkdom en bontheid van het Gezelschap uitmaakt.

Wat die verschillende mensen toch gemeen hebben is het op het onbewuste gebotst zijn en van daaruit een interesse in de psychoanalyse te hebben. Deze interesse verenigt, maar de vragen hoe, waarom en wat er precies verenigd wordt, blijven zich stellen. Wie geraakt werd door het onbewuste, weet dat het een blijvend werk is om open te houden wat zich steeds weer dreigt te sluiten. En wie zich geroepen voelt daaraan mee te werken, is welkom. Het spreekt vanzelf dat dit een groot engagement vraagt, zij het ook één dat elk op geheel eigen wijze vormgeeft.

In die zin is zich lid maken van het Gezelschap een heel subjectieve stap (mogelijks een eerste in een reeks, eventueel naar het innemen van een analytische positie). Het kan niet anders dan dat daarover gesproken wordt. Eerst neem je contact op met de secretaris onthaal en wordt in gesprek(ken) met haar en/of de voorzitter gesproken over de keuze voor de psychoanalyse en het Gezelschap. Deze gesprekken worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en in het geval van een positieve beslissing, word je uitgenodigd om (samen met andere nieuwe leden) te spreken voor de leden van het Gezelschap op de onthaalavond. Dit gebeurt aan de hand van je eigen bewerking van de stichtingstekst van het Gezelschap: de Wegwerktekst. Zo zorgt elk nieuw lid ervoor dat het Gezelschap ook telkens iets nieuws kan worden.

Neem contact op