Het GPP als vereniging wil niet als een gesloten, opgesloten of defensieve vereniging zijn leden binden. De bindingen van ieder van ons met de vereniging, delen van de vereniging, cartelgenoten of in toevallige studiedag-ontmoetingen getuigen van een vrijmoedigheid. Het is de verantwoordelijkheid voor de individuele leden dit parcours uit te bouwen. Deze vrijmoedigheid kan vervallen in lankmoedigheid: de bindingen kunnen leiden tot ontbinding.
Vandaar is het nodig ook als vereniging contacten te onderhouden met andere verenigingen, uit te wisselen.
Als men het landschap overschouwt zijn er dan twee mogelijkheden om zich te verenigen als verenigingen vorm te geven, en dit op het vlak van lidmaatschap, vorming, samenkomen, bestuur, initiatiefname en hiërarchie:

Er zijn verenigingen die kiezen voor een strak georganiseerde en georkestreerde manier: bijv. IPA, ECF, …
Er zijn verenigingen die kiezen voor een los verband: bijv. I-AEP, Cartels Constituants de l’analyse Freudienne, …

Indien het GPP als vereniging het accent wil leggen op de individuele verantwoordelijkheid van hen die met de psychoanalyse willen bezig zijn in hun klinisch werk of werk zonder meer, dan merken we dat we eerder aanleunen bij het tweede soort van verband. In deze optie werd onder meer gekozen voor het I-AEP, omdat die zich steeds beroepen op een “inter” eerder dan een aparte vereniging te vormen. Dit is nog steeds de wens van het “inter”, zelfs al is het nu zo dat administratief het Inter-Associatief inderdaad een vorm heeft gekregen om haar stem ook in de sociale interacties te laten horen.

Uiteraard neemt deze keuze niet weg dat ontmoetingen met andere verenigingen binnen het GPP of vanuit het GPP niet ondenkbaar zijn, zelfs niet met met verenigingen die zich strakker in hun organisatie opstellen. We denken bijvoorbeeld aan de discussiefora rond de erkenning van de therapeutisch behandeling in België. Maar zeker blijft het steeds mogelijk dat men met een open geest denkers over het psychoanalytische gedachtegoed kan uitnodigen binnen de schoot van het Gezelschap.