Seminarie I-AEP 04/12/2021 – 05/12/2021

Argument voor het seminarie van het I-AEP.
“Het weten en de limiet van het weten rond de vrouwelijke positie”

December 2021, 4-5. te Gent
Groot Begijnhof, St-Amandsberg, zaal Sint-Jozef
Participatie: 30 euro
Georganiseerd door:

Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie
Le Questionnement Psychanalytique

Gezien de afstandelijkheid geïntroduceerd door de pandemie en de scherpte van de uitwisselingen tijdens de Zoom vergadering van het seminarie van juni, lijkt het ons opportuun geen uitgebreid argument voor te leggen, maar enkel een kerngedachte weer te geven waarop één ieder kan reageren. Naast die kerngedachte lijkt het belangrijk het aspect van gedachtenuitwisseling verbonden met een seminarie van het I-AEP te benadrukken.

“Wat wil de vrouw?” vraagt Freud. Wie moet antwoorden? Aan wie is de vraag gericht? Aan de psychoanalytici, dat is zeker. Als er daarover een weten is dan moet dat in het veld van de psychoanalyse gezocht worden. De medische en sociologische sector hebben weinig te zeggen over het subjectieve verlangen: “Wat wil ik, wat wil de andere van mij” is het kerngebied van de bevraging door de psychoanalyse. Maar is de constitutie van een weten in een formalisatie over de seksuering een antwoord op alle vragen, incluis de vraag van Freud “Wat wil de vrouw?” Of stelt zich daar onmiddellijk de vraag naar ‘macht’ en naar het zich neerleggen bij dat weten. Meer zelfs, is het niet duidelijk dat iedere formalisatie ook een open eind heeft, iets waar men niet overheen kan? Meer bepaald omtrent de positie van het vrouwelijke, dat misschien de ‘rots’ van het reële op een eigenwijze manier vertegenwoordigt. Waarbij men alleen kan hopen dat die ene uitzonderlijke geniale inval die barrière wel zou kunnen overstijgen en de rest geslagen achterblijft? Misschien brengt de bevraging van de eigen vrouwelijkheid (voor welk subject dat ook geldt: zij het man, vrouw. of iemand uit de groep lgbt+) een mogelijke uitweg. En mogelijks volgt een creatief antwoord daarop.

Alle teksten kunnen hier gevonden worden

 Seminarie I-AEP 05/06/2021 – 06/06/2021

Bericht van het Secretariaat Uitwisselingen (dd 29/05/2021)

Besten,
Het argument, de flyer, de tot hiertoe 18 teksten voor het seminarie van 5-6 juni en een oproep om deel te nemen aan dit seminarie over de vrouwelijkheid in een actuele context (Dimensions actuelles du féminin).
Wie de Zoom-link wil toegespeeld krijgen kan dat ook via mij bekomen (vemiekejp@gmail.com).
JP
18 teksten:
 
Cartel initié par Albert Maître et Nizar Hatem: “Des violences faites aux femmes et du consentement »: un texte d’Albert Maître: Destin du consentement et pratique de la lettre, …
 
Cartel du groupe CIP (Comunità Internazionale di Psicoanalisi) “Du féminin: un mystère à ne pas révéler »  texte collectif 1en français et 1en italien
Cartel OPIFER (Organizzazione degli Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro); “Entre le féminin et le masculin » texte collectif
Cartel Sotto la Mole: «  Il femminile della contemporaneità” “Le féminin de la contemporanéité”  texte collectif en français et en italien.

Travaux individuels 
 

Jean-Jacques Moscovitz : “Féminin et sexuation (passion du sujet et abjection dans le collectif) » en français et en mandarin

Luc Diaz : “De la femme, et de ce qui Ɇlle, à parts, tient ».

 

 Seminarie I-AEP 05/06/2021 – 06/06/2021

Bericht van het Secretariaat Uitwisselingen (dd 19/02/2021)

 

Ondertussen is het seminarie “Dimensions actuelles du féminin” van het I-AEP voor juni  in volle voorbereiding.  Het argument van het CCAF, de organiserende vereniging vindt u in link, een aantal reeds werkzame denkgroepjes worden in de mail opgesomd.  Het is niet verboden om daarbij aan te sluiten, zelfs mogelijks een nederlandstalig groepje te starten.
JP

 Seminarie I-AEP 05/12/2020 – 06/12/2020

 

Bericht van het Secretariaat Uitwisselingen (dd 11/12/2020)

​Beste leden,

Voor degenen die er niet bij waren tijdens de Zoom meeting van het I-AEP (en voor de anderen ook): après coup nog volgende teksten die dienstig geweest zijn aan het seminarie van het I-AEP van 5-6 december 2020.

 

 

Namens Jean-Pierre.

 Seminarie I-AEP 05/12/2020 – 06/12/2020

 

Bericht van het Secretariaat Uitwisselingen (dd 25/11/2020)

Besten,

Onderaan in link de documenten die verspreid werden voor het seminarie van het I-AEP in het week-end 5-6 december, telkens van 14:00-16:00 via een Zoom verbinding. Interventies van het GPP zijn nog steeds mogelijk: in te zenden VOOR 3 december.

“L’Attente Croyante”, Freud Medecin

“Présent et avenir de la psychanalyse” ou “ce qu’il en coûte, aujourd’hui, d’être freudien”

Organisation

Participeren in stilte mag natuurlijk ook.

Jean-Pierre


Seminarie I-AEP 06/06/2020

 

Bericht van Jean-Pierre Van Eeckhout (dd 03/07/2020)

Beste leden,​

​In bijlage het  “Verslag van het seminarie van het i-AEP, georganiseerd door Sotto La Mole”, een sterk herwerkte tekst van Nizar Hatem (reeds eerder rondgestuurd, maar hier dus een andere versie), en een aanbevolen tekst van J. Nassif over een getuigenis van Bataille

Ik raad ten zeerste het artikel van J. Nassif aan ”La Passe de la Psychanalyse”, dat een reflexie is op “L’expérience intérieure” een geschreven getuigenis van Bataille over zijn verwarring als analysant.  Het belicht duidelijk dat de psychoanalyse een ‘colloque singulier’  niet te vatten is een universeel weten, maar – zie het boek van Bataille – er toch een weten kan uit voortkomen naar anderen toe, een al of niet gesproken of geschreven getuigenis.

​Verslag van het seminarie​ | herwerkte tekst van Nizar Hatem | La Passe de la Psychanalyse


Seminarie I-AEP 06/06/2020

 

Bericht van Jean-Pierre Van Eeckhout (dd 01/06/2020)

Beste leden,

Voor diegenen die geen enkele zin hebben om zich een week-end  te verplaatsen naar het buitenland om een week-endje een seminarie psychoanalyse mee te beleven het volgende:

Op 6 en 7 juni wordt er met zoom een seminarie van 2 uur georganiseerd (telkens van 16-18u).  Geïnteresseerden kunnen van mij een link bekomen waarmee kan aangesloten worden vanuit zijn luie zetel hier ten lande.  Als dat niet simpel is.  Om één en andere te animeren zitten hier in bijlage een aantal teksten.  Deze zullen niet voorgelezen worden op betreffende data, maar staan open voor commentaar.

uw délégué

 

2020_SIRENA_LA VOIE PSY_fr_it

Entre Cure et Passe


Seminarie I-AEP 01/02/2020

Bericht van Jean-Pierre Van Eeckhout (dd 09/03/2020)

Beste leden,

Het I-AEP en haar délégués nodigen u graag uit op het volgende seminarie op 6-7 juni in Turijn:

Une expérience sans projet. Entre la cure et la passe.

Praktische details volgen later.

In link kan je alvast proeven van het argument.

Argument | Tekst Roudinesco


Seminarie I-AEP 01/02/2020

Bericht van Jean-Pierre Van Eeckhout (dd 12/03/2020)

Ter verspreiding voor de belangstellenden.
In bijlage de interventie van C. Fierens – die reeds eerder voor het GPP kwam spreken – op het seminarie van 01 februari 2020.  De tekst werd ter voorbereiding van een andere samenkomst rondgestuurd. We kunnen er dus gebruik van maken om deze voor hij gebundeld en gepubliceerd wordt al aan de leden van het GPP kenbaar te maken.

Interventie C. FierensQ&A exposé C. Fierens


Seminarie I-AEP 01/02/2020

 

Bericht van Jean-Pierre Van Eeckhout (dd 07/03/2020)

Jean-Pierre laat graag in bijlage zijn verslag van het I-AEP-seminarie van 1&2 februari 2020 verspreiden:

Verslag over het seminarie “Sur les pas de A.Didier-Weill”

1&2 februari 2020 – Inter-associatif européen de psychanalyse.