Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie engageert zich in het Europees Inter-Associatief voor Psychoanalyse, het I-AEP (=Inter-Associatif Européen de Psychanalyse).

Het doel van dit Inter-Associatief is de uitwisseling tussen verschillende psychoanalytische verenigingen. Op deze manier hopen we ons open te stellen voor andere invloeden en tezelfdertijd een netwerk uit te bouwen. Het I-AEP was aanvankelijk een losse vereniging die enkel bestond op de momenten dat ze zich vrijwillig verenigde tot op de datum van 16 november 2013. Na jaren naar elkaar toegegroeid te zijn werd zij een statutaire vereniging om in het wetgevende landschap (actueel door allerlei wetgeving) een officiële stem te kunnen laten horen.

De coördinatievergadering komt vier maal per jaar samen. Zij bestaat uit de afgevaardigden van de verschillende verenigingen. Alle leden van de aangesloten verenigingen kunnen deze coördinatievergaderingen bijwonen. De taken van de coördinatie zijn de contacten, het ondersteunen van politieke acties ter ondersteuning van het statuut van de psychoanalyse, het voorbereiden van de seminaries en het onthaal van nieuwe verenigingen. Elke vereniging heeft, ongeacht het aantal leden, één stem. Tweemaal per jaar wordt door één of meerdere van de aangesloten verenigingen een seminarie georganiseerd. Meer info vind je op de website van het I-AEP.

Op heden bestaat het I-AEP uit de associatie tussen volgende verenigingen: