Intercarteldag 16/09/23
Gepost op 19 augustus 2023 onder Geen categorie

De intercarteldag staat voor de deur. Iedereen welkom op 16 september. Voor meer info zie de flyer: Flyer Intercarteldag 2023

Jean-Pierre Van Eeckhout wenst uit te nodigen om mee voorbereidend werk te verrichten in aanloop naar het seminarie van het I-AEP te Sevilla op 4 en 5 juni. Er is de mogelijkheid om aan te sluiten bij 7 cartels waarvan 1 nederlandstalig is. Een oproep om aan dit nederlandstalig cartel ‘une angoisse, symptôme du sujet‘ deel te nemen op 18 maart 2022 (voor het argument klik hier). Argumenten voor de cartels zijn terug te vinden… Lees verder

Carteloproep “Dora”
Gepost op 8 november 2021 onder Geen categorie

Hans Bogaert wenst een carteloproep te verspreiden over Freuds gevalstudie “Dora”.    Het cartel is ontstaan vanuit een eerder cartel over De Droomduiding, maar nieuwe deelnemers zijn welkom.    Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Hans: hans.bogaert.psy@gmail.com

Carteloproep basisconcepten
Gepost op 24 februari 2020 onder Geen categorie

Ruth Six zoekt geïnteresseerden om in cartel basisteksten van Freud en Lacan te (her)lezen. Het idee is basisconcepten verder uit te diepen vanuit de relevantie voor de kliniek. Als mogelijk aanknopingspunt verwijst ze naar Christian Demoulins “De psychoanalyse, een therapie?”. Ruth geeft aan dat voor de bijeenkomsten weekdagen in de namiddag voor haar het beste passen, maar over de precieze teksten en momenten kan worden overlegd. Contact: Ruthsix@gmail.com – 0496/71.26.17 (Gentbrugge)

Meer info over de Balintgroep
Gepost op 18 januari 2019 onder Geen categorie

In de Balintgroep ligt de klemtoon op het luisteren (door de groep) naar het luisteren (door de therapeut) naar de patiënt. Volgens een roulerend systeem wordt er onvoorbereid over een casus gesproken waar het hart van vol is. Volgens datzelfde systeem dient iemand van de groep zich aan als facilitator die ervoor zorgt dat we bij de les blijven: het is het luisteren door de therapeut naar de patiënt dat in de focus staat, en… Lees verder

Lezingencyclus Psychoanalyse HoGent
Gepost op 18 september 2018 onder Geen categorie

6 afzonderlijke themasessies rond psychoanalyse. Elke sessie heeft een ander thema. Groepsgrootte is beperkt. Voor geïnteresseerden. Van 14.00u. tot 16.00u. – in GENT Programma 2018-19: 19.10.2018 – Over ‘alleen-zijn’. In de voetsporen van Klein en Dolto (Peter Walleghem) 23.11.2018 – Psychoanalyse… Lees verder