Freudcast!
Gepost op 18 maart 2023 onder Publicaties

Louis De Geest is een student psychologie die een podcastreeks heeft gemaakt: Freudcast. Hij wil daarmee de psychoanalyse op een toegankelijke manier bekendmaken bij studenten en andere geïnteresseerden. Freudcast is een achtdelige podcastreeks waarin in hoofdzaak Gentse psychoanalytici in gesprek… Lees verder

Voor een nieuw te starten cartel over Lacans vierde seminarie “La relation d’objet” is Wim Matthys op zoek naar andere geïnteresseerden. Voorstel is het cartel op regelmatige basis (2-wekelijks) te laten samenkomen in de omgeving van Gent en met een plus-un te werken Geïnteresseerden kunnen hem sturen wim.matthys@gmail.com