Jean-Pierre van Eeckhout wenst het cartel ‘Une angoisse, symptôme de sujet’ aan te kondigen bestaande uit Glenn De Bel, Karel Lambers en hemzelf. Hij nodigt graag uit om deel te nemen aan de samenkomst op 18 maart.
Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks met hem contact opnemen; vemiekejp@gmail.com
Het argument van het cartel vind je hier in link.