Jean-Pierre Van Eeckhout wenst uit te nodigen om mee voorbereidend werk te verrichten in aanloop naar het seminarie van het I-AEP te Sevilla op 4 en 5 juni. Er is de mogelijkheid om aan te sluiten bij 7 cartels waarvan 1 nederlandstalig is.

Een oproep om aan dit nederlandstalig cartel ‘une angoisse, symptôme du sujet‘ deel te nemen op 18 maart 2022 (voor het argument klik hier). Argumenten voor de cartels zijn terug te vinden onder ‘cartelwerking’ bij ‘lopende carteloproepen’

Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jean-Pierre (vemiekejp@gmail.com)