Hans Bogaert wenst een carteloproep te verspreiden over Freuds gevalstudie “Dora”. 

 

Het cartel is ontstaan vanuit een eerder cartel over De Droomduiding, maar nieuwe deelnemers zijn welkom. 

 

Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Hans: hans.bogaert.psy@gmail.com