Summerschool 23 tot 25 augustus 2024
Gepost op 3 July 2024 onder Vorming

Summerschool. Lichamen en wetten. Een kritische bespreking van de concepten van doodsdrift, levensdrift, destructiedrift vanuit Freuds “Het onbewuste” (1915) en “Het Ik en het Es” (1923) Gertrudis Van de Vijver Los van het feit of Freuds tekst van 1920, “Jenseits… Lees verder

Freudcast!
Gepost op 6 June 2024 onder Publicaties

Deel twee van de Freudcast! Freudcast is een achtdelige podcastreeks van Louis De Geest, waarin in hoofdzaak Gentse psychoanalytici in gesprek gaan over hun (passie voor hun) beroep. De nieuwe reeks start met vijf afleveringen voor de kerstvakantie en drie… Lees verder

Carteloproepen
Gepost op 5 June 2024 onder Cartels

Er zijn nieuwe carteloproepen! Neem een kijkje op de pagina van de cartelwerking voor meer info. Rachel Vanopstal doet nog een oproep aan geïnteresseerden om deel te nemen aan het cartel ‘Devenir psychoanalyste…et le rester‘ van Serge André. Werd eerder in september gedeclareerd maar is niet te laat nog in te pikken nav een deelnemer die niet steeds kan vervoegen. Jean-Pierre Van Eeckhout doet oproep voor twee cartels. Op 7 en 8 december, Turijn, plaats… Lees verder

Studiedag Idesça 24 april 2024
Gepost op 7 March 2024 onder Gezelschap

Identiteit en identificatie met en voorbij Lacans negende seminarie (1961-1962) Woensdag 24 April, 2024 In het negende Seminarie, “L’identification”, in de sessie van 28 maart 1962, heeft Lacan het over twee vormen identificatie, met name de identificatie die ook wel… Lees verder

Studiedag Idesça 27 maart 2024
Gepost op 7 March 2024 onder Gezelschap

Van (anti)psychiatrie naar geestelijke gezondheidszorg… en de psychoanalyse? De actualiteit van Maud Mannoni   Woensdag 27 Maart, 2024 Geestelijke gezondheidszorg is actueel, althans wanneer men afgaat op de nieuwsberichten, waarin het met de regelmaat van de klok opduikt. Nochtans is… Lees verder

Studiedag Idesça 28 febr 2024
Gepost op 23 November 2023 onder Vorming

Wat spreekt? Over de stem als funderende breuklijn tussen subject en Ander   Woensdag 28 Februari, 2024 De hallucinatie in de psychose, de stem van het geweten en de ‘plicht’ tot gehoorzaamheid, de stem van patiënt of burger en het… Lees verder

Beste, Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie nodigt u uit op de jaarlijkse info-avond, die zal doorgaan op woensdag 27 september 2023 in het Museum Dr. Guislain om 20u. Na kort te schetsen waarvoor het Vormingsinstituut staat, presenteren de verantwoordelijken… Lees verder

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.
Door het uitgeven van publicaties, het organiseren van studiedagen, voordrachten, ontmoetingsdagen, congressen, opleiding, wil het Gezelschap bijdragen tot de verbreiding van het analytisch weten en het ondersteunen van zij die in het klinisch veld werkzaam zijn.
Het Gezelschap wil een plaats geven aan al wie interesse betoont in de psychoanalyse en het verlangen heeft daarover met andere leden van een groep in dialoog te gaan.

Lees verder