GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN GRENSVERLEGGENDE TIJDEN

FORENSISCH WERK BINNEN EN BUITEN DE KLINIEK?

Onze tijd heeft iets met grenzen: de nood om ze te bewaken, de angst voor het overschrijden ervan, het besef van het verdwijnen van grenzen (en ongetwijfeld het installeren van andere), de uitdaging om grenzen te verleggen, … Terwijl dit op maatschappelijk vlak duidelijk voelbaar is in het algemene discours toont zich dit uiteraard ook op het niveau van het particuliere subject in zijn verhouding tot de wet. In die zin heeft de psychoanalyse altijd een bijzondere aandacht gehad voor deze verhouding, gaande van Freuds ontdekking van de wetten van het onbewuste (die hij vergeleek met de oude “fueros”) tot een specifieke interesse in de criminele act. Vooral in de jaren ’20 kende de toepassing van de psychoanalyse in het veld van de misdaad in het bijzonder en de criminologie in het algemeen een hoge vlucht. Lacans fascinatie in de jaren ‘30 voor de psychotisch-criminele passage à l’acte is evenzeer welbekend.

Ondertussen, bijna een eeuw later, heeft in onze huidige maatschappij een zogenaamde psychologische benadering haar weg gevonden in de omgang met daders van criminele feiten: hervalpreventie, reïntegratie, forensisch werk, … Er zijn vele varianten van de manieren waarop een psychologisch-therapeutische bekommernis op één  of andere manier binnen geslopen is in dit veld. Het lijkt ons dan ook de hoogste tijd om opnieuw de vraag te stellen op welke manier de psychoanalyse omgaat met ‘het subject en (diens overschrijden van) de wet’. Wat is hierbij het specifieke van het psychoanalytisch werk en de ethiek die deze grondt? De verschillende sprekers zullen daarover getuigen, elk vanuit hun eigen specifieke ervaring met dit vraagstuk.

De folder vind je hier.

Datum

29 January 2020 | 09u00-17u00

Locatie

Geuzenhuis, Gent

Programma

Vanessa Baetens (werkzaam in PC Gent-Sleidinge (Dubbeldiagnose) en in privépraktijk)
Het paranoïde subject en de wetteloze wet

Jeroen Donckers (werkzaam in de Sassepoort en in privépraktijk)
Hoe overleef ik het werk met destructieve kinderen?

Bart Duron (werkzaam in de forensische zorg CGG VAGGA, lid van de Kring voor Psychoanalyse)
Psychoanalyse en gedwongen hulpverlening

Michel Heinis (werkzaam in privépraktijk en in de gevangenis, adjunct-voorzitter van de Association freudienne de Belgique)
Een gevangene ontmoeten

Nelle Vandamme (werkzaam in het zorgteam van de gevangenis van Antwerpen en in een privépraktijk)
Hemels. Een verhaal van erotomanie

Studiedag Idesça “Grensoverschrijdend gedrag”