15 jaar geleden werd de Kruiskenshoeve opgericht. Het jeukte al langer bij Robert Accoe, werkzaam bij de jeugdrecherche in Gent om meer te doen voor de jongeren die zijn pad kruisten. Hij wilde iets anders aanreiken.
Zijn zoektocht naar ‘meer’ en ‘anders’ is actueler dan ooit. Het huidige hulpverleningslandschap staat bol van dure woorden als participatie, oplossingsgericht, efficiëntie, kwaliteit, protocollen, procedures. Nog nooit was de toegang tot hulp zo complex, de wachttijd zo lang. Al te vaak worden jongeren en hun context gereduceerd tot een document, afkorting of SMART-geformuleerde doelstelling. De wijsheid wordt toegekend aan specialisten en ontzegd aan zij die het aanbod ondergaan.
Geen dure woorden op de Kruiskenshoeve. Het hekken staat voor iedereen open. De ontvangst is hartelijk en biedt gasten de vrijheid om simpelweg te zijn. Veel wijsheid bij de gastheer maar bovenal belangstelling voor de wijze ervaringen van jongeren. Eigen-wijsheid als troef en niet als obstakel.
Vijftien jaar Kruiskenhoeve, samenzijn met jongeren en samenwerken met hulpverleners en vrijwilligers,… leren ons dat er nood is aan ‘meer’ en ‘anders’. Nood aan nieuwsgierigheid naar de wijsheid die eigen is aan de jongere die we ont-moeten. Nood aan creativiteit om een plek te scheppen met vrijheid voor de gasten die we ont-vangen.
Deze studiedag wil een pleidooi zijn voor eigenwijsheid en gastvrijheid als basiswaarden in het werken met kwetsbare kinderen en jongeren en hun context.

De folder vind je hier: folder studiedag KKH

Datum

1 June 2018 | 9u00-16u30

Locatie

Kruiskenshoeve - Kruiskensstraat 7 - 9980 Sint-Laureins

Programma