Leo Ruelens wenst volgende oproep kenbaar te maken:

Seminarie antropopsychiatrie

Dit seminarie werd een 5-tal jaar geleden door Marc Calmeyn en mezelf opgericht om het gedachtegoed van prof. Jacques Schotte levendig te houden. Zijn denken is geënt op het denken van Szondi.

De groep omvat een 5-tal deelnemers, maar staat open voor nieuwe leden.

In het seminarie komen teksten van Szondi en Schotte aan bod, maar evenzeer wordt er onderricht gegeven over de Szondi-test, worden Szondi-profielen voorgebracht en besproken.

Het boek “Naar een andere psychiatrie” door Leo Ruelens, uitgegeven bij Literarte, kan een leidraad of kennismaking zijn.

Contact: Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Leo Ruelens, 0475/613366.
Plaats: Guislain-Ziekenhuis te Gent, met uitzondering van de eerste zitting van 4 november 2021 die via zoom zal doorgaan (link te verkrijgen bij Leo Ruelens).
Frequentie:  donderdagavond om  20.30h, elke 2 maand