Mileen Janssens wenst volgende oproep kenbaar te maken in samenwerking met de Belgische School voor Psychoanalyse:

Balint-Intervisiegroep (samen met de Belgische School voor Psychoanalyse).

  • Contactpersoon voor het GPP: Mileen.
  • 1 keer per maand in Brussel – momenteel 5 deelnemers, waarvan één iemand overzees per video zal deelnemen
  • Er kunnen nog max. 2 mensen aansluiten.

In de Balintgroep ligt de klemtoon op het luisteren (door de groep) naar het luisteren (door de therapeut) naar de patiënt. Volgens een roulerend systeem wordt er onvoorbereid over een recente therapeutische sessie gesproken waar het hart (te) vol van is, en die de therapeut uit haar/zijn lood bracht, waardoor het therapeutisch verloop bemoeilijkt kan worden, naar het gevoel van de therapeut. Volgens datzelfde systeem dient iemand van de groep zich aan als facilitator die ervoor zorgt dat we bij de les blijven: het is het luisteren door de therapeut naar de patiënt dat in de focus staat, en niet zozeer de patiënt.

Er is nog maximaal plaats voor twee nieuwe deelnemers. Het is een gesloten groep, omwille van de vertrouwelijkheid. Wie deelneemt engageert zich voor een jaar. Geïnteresseerden kunnen via mail contact opnemen met Mileen Janssens. Deelname na een gesprek met Mileen en Liza Antonneau. Elk jaar start met een gezamenlijke jaarlijkse herbespreking van  inleidende lectuur van enkele artikels over de Balintgedachte (onder andere A Lacanian view on Balint group meetings: a qualitative analysis of two case presentations Kaatje Van Roy* , Stijn Vanheule, e.a.; LA FONCTION BALINT.Sa place dans l’enseignement et dans la formation psychothérapique et son effet porteur dans la relation soignants-soignés.Pierre Delion; THE DOCTOR, HIS PATIENT, AND THE ILLNESS * MICHAEL BALINT)

Huidige deelnemers: Mileen Janssens (GPP), Liza Antonneau (BSP-EBP), Blerina Iseni, Bindhu Van Diest, Steven Baeke

Plaats : Brussel, nabij het Centraal Station. Het Goudblommeke van Papier – Tijdstip: een vrijdagavond van 19 – 21 u, 1 keer per maand.