Het Atelier voor Psychoanalyse kent dit jaar haar 7de editie, in 2014 startte ze immers in haar huidige vorm.
Ervoor verkende dit dispositief ter-bevraging-van-de-analytische-positie andere vormen, zoals een groep leden die zich telkens voor één jaar engageerden en een aantal avonden samenkwamen om het woord te nemen, om zich uit te spreken. Startpunt toen was een vraag of probleem uit de eigen klinische praktijk. Een theoretische tekst en een discussie in groep resoneerden mee… fundamentelere vraagstukken konden er aangeroerd worden. Hierna kwam er een interne karteldag.
Deze twee voorlopers verdichtten zich het jaar erop in een plek waarbij de originele naam werd behouden: een Atelier voor Psychoanalyse. Een plek dus waar de fundamentele vragen met betrekking tot de psychoanalyse in ons Gezelschap bewerkt kunnen worden, een noodzakelijke plek, met een geschiedenis ondertussen. Een dag waarop elke deelnemer een eigen bijdrage brengt, in een combinatie van cartels en een plenair gedeelte. Bij de cartels wordt er beroep gedaan op analytici van andere verenigingen, externe plus-uns. Zij trekken vaak niet alleen de dag op gang, ze sluiten hem ook. Telkens is er een thema als startpunt van bevraging en bewerking. Dit thema fungeert als rode draad doorheen en overheen de dag.
Thema’s die reeds aan bod kwamen: “Op welke manier verscheen de overdracht, werd die expliciet, binnen het analytisch werk met een particulier subject?” (2014), “Uitnodiging om te passeren via een act” (2015), “Het Unheimliche, het Vreemde, het Andere” (2016), “het subject vs. object de psychoanalyse” (2017), “de kost van een analyse” (2018) en “Het falen van de analyticus” (2019).
Dit jaar, de 7de maal, kozen we voor een even openend, richtinggevend als gelaagd thema.
Omtrent binnen en buiten“. Ditmaal opgedoken als idee vanuit institutionele hoek, maar zeker ruim genoeg om ook iets te doen verschijnen bij mensen die niet institutioneel aan het werk zijn. Barbara Van Der Veken schreef een argument – waarvoor dank – waarmee de toon zeer zeker wordt gezet.
Het Atelier zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart in het Schaakhuis Caïssa vzw (Abrahamstraat 46, Gent).
De dag zal zijn gebruikelijke ‘plooi’ kennen: We komen samen en gaan van start vanaf 9u met een ‘opener’. Er worden cartels geloot en plus-uns toegewezen. Er wordt gewerkt in cartel in 2 tijden, onderbroken door een gezamenlijke lunch in een dichtbijzijnd etablissement. Er volgen bedenkingen vanuit de plus-uns, waarop er met een discussie afgesloten wordt rond 17u. De dag is gratis, op de lunch na.
Voorlopig zegden reeds Anne Joos (Association Freudienne de Belgique) en Eva Rimaux als externe plus-uns toe, wat me alvast verheugt. Van anderen wordt nog een verder antwoord verwacht.
Nu rest me nog enkel de vraag aan jullie te stellen… Wie zich graag wil engageren om zich te riskeren in deze dag, mag mij dat spoedig laten weten (dennis.vermeesch@telenet.be). Ik hoop jullie talrijk te mogen mee ontvangen.