Jean Pierre van Eeckhout wenst volgende oproep te verspreiden voor een (cartel)werk rond schrijfster en cineaste Chantal Akerman. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jean-Pierre (vemiekejp@gmail.com).

“Besten,

Ik ben op zoek naar mensen die willen werken rond cineaste en schrijfster Chantal Akerman, één van onze meest bekende cineasten (maar vooral dan in het buitenland). Welke vorm het werk zou aannemen staat nog niet vast, maar de vormgeving in haar films van haar symptomatiek, haar associatief taalgebruik in haar geschriften, haar ontreddering in het spreken ten opzichte van haar moeder, haar worsteling met Eros en Thanatos (haar vrijelijke openheid ten opzichte van seksualiteit en haar fatale daad om uit het leven te stappen) lijken me voldoende stof tot nadenken te geven voor een psychoanalytische benadering.

Groet

JP”