Jean-Pierre Van Eeckout wenst volgende carteloproepen kenbaar te maken:

“Oproep van het kartel ‘Vertaling van het 11de seminarie’ van J. Lacan  Er is een plaats vrijgekomen in dit kartel, dat een vierde persoon kan gebruiken.  We zijn aangekomen aan hoofdstuk 14. Oproep voor een vierde kartellid voor het lezen van het 7de hoofdstuk van het seminarie XX van Lacan, Encore en ‘L étourdit’ uit de Autres Ecrits.”

Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Jean-Pierre (vemiekejp@gmail.com)