Pat Jacops is reeds enige tijd ervaringsdeskundige (de vertaling van het boekje van C. Dumoulin “La psychanalyse, psychothérapeutique?”) en door omstandigheden kwam Jean-Pierre Van Eeckhout tot de ontdekking dat hij nu J. Lacan op een andere manier kan vertalen, dan via de krampachtige manier bij een eerdere poging (met Robert en Lieva, voor hen die hen nog gekend hebben in het Gezelschap).  Vandaar dat uit een telefonisch contact het voorstel groeide om het seminarie “Les quatres concepts fondamenteaux” te vertalen in een werkgroep/cartel.
Dezen die hiervoor interesse hebben schrijven ons bijgevolg ijverig aan. Gevoelige zielen voor het Frans zijn dus welkom. Maar we sluiten niet uit dat iemand zich wil toeleggen op het Nederlands van de vertaling. Dit groepswerk mondt uit in een interne publicatie voor het GPP. Men zegge het voort…