Nele Sillis, Olaf Mylle, Filip Kolen & Wim Galle

Graag nodigen wij u uit op de informatieavond van het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie die dit jaar zal doorgaan op woensdag 20 september om 20u in Casa Rosa (Kammerstraat 22 te Gent).

Het belooft een attractieve avond te worden waar we trots een 13-tal seminaries aan u kunnen voorstellen.

Er zijn seminaries die zich concentreren op oorspronkelijke teksten van Freud en Lacan. Via een grondige studie van een basistekst tracht men de klinische en theoretische relevantie ervan bloot te leggen. Een eerste seminarie buigt zich over de Lectuur van Lacans achtste seminarie ‘Le transfert’. Een tweede seminarie ‘Het plezierprincipe en daar voorbij’ start met een lezing van Freuds ‘Jenseits des lustprinzips’ gecombineerd met geselecteerde fragmenten van Lacans veertiende seminarie ‘La logique du fantasma’.

Het seminarie rond Winnicott heeft ‘Playing and reality’ uitgelezen en start dit jaar met de studie van een nieuwe tekst uit dezelfde periode ‘The Piggle, het relaas van de psychoanalytische behandeling van een klein meisje’.

Onder het luik klinische beschouwingen hebben we 3 seminaries die zich bezig houden met het klinische werk. Vooreerst zet het seminarie ‘Wat weegt en be-weegt in de kliniek: psychoanalytisch wroeten in institutionele velden’ zijn gewroet verder. Ook het seminarie ‘Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: het lichaam. L’image du corps – corps et jouissance’ gaat verder op de ingeslagen weg. Er wordt verder geborduurd op het werk van Pankow en onderweg worden er ook andere auteurs bij betrokken. Terug van weg geweest is het seminarie ‘Psychoanalyse en kinderen’ waar men gevalsfragmenten uit de praktijk met kleine kinderen bespreekt in combinatie met het in vraag stellen van een bepaalde persecutieve ‘diagnoseroes’.

Voor de mensen die in het klinische veld werken vanuit een psychoanalytische ethiek en op zoek zijn naar een ontmoetingsplaats waar men in dialoog kan gaan met andere clinici, hebben we het seminarie ‘Psychoanalytische intervisie’.

Twee geheel nieuwe seminaries zullen handelen over psychoanalytische concepten. Het seminarie ‘Enkele psychoanalytische concepten uitgelicht’ zal gedurende acht bijeenkomsten aan de hand van gastsprekers een aantal basisconcepten onder de loep nemen. Het tweede focust op de preliminaire gesprekken met als titel ‘Preliminaire gesprekken: op de drempel van…’

In het nieuwe seminarie ‘Psychoanalytische ethiek: slechts een kwestie van goed luisteren?’ vertrekt men van een gastspreker die een bijdrage doet over een tekst/boek die voor hem/haar van belang is in het psychoanalytisch werken.

We gaan uiteraard ook een kijkje nemen in de belendende velden met als trouw seminarie ‘Psychoanalyse en literatuur’ waar elke bijeenkomst wordt ingeleid door een gastspreker die vertrekt vanuit de lectuur van een roman. Ook het seminarie ‘Psychoanalyse en het gerechtelijke domein’ is weer van de partij. Hier ligt de focus op de moeilijke verhouding van een al dan niet verdeeld subject tot de Wet en zijn noodzakelijke nuanceringen. Tenslotte hebben we nog ‘Psychoanalyse en taal: de lotgevallen van het cratylisme’ waar er een reis ondernomen wordt doorheen de verschillende vormen van cratylisme. Een concept die we kennen sinds Eli Noé er gedreven over sprak tijdens de voorbije gesmaakte intercarteldag.

Voor iedereen wiens nieuwsgierigheid meer dan geprikkeld is en meer wil te weten komen over de verschillende seminaries is van harte welkom op de infoavond. Op deze avond komen de verantwoordelijken van de seminaries toelichting geven bij het komende werkjaar. Nadien nemen we de tijd om verder te spreken rond de seminaries bij een hapje en een drankje. Deze avond wordt u gratis aangeboden door het vormingsinstituut in samenwerking met het Gezelschap.

Al deze informatie en meer is ondertussen terug te vinden op onze website vormingsinstituut-gpp.be. Als je je niet kan bedwingen, kun je er zelfs al inschrijven…


Waar?

Casa Rosa
Kammerstraat 22, 9000 Gent


Wanneer?

Woensdag 20 september 2017
Van 20u tot …