Mileen Janssens, Jens Anthoons en Tania Schuddinck zouden de psychoanalyse en haar thema’s graag eens op een andere manier willen exploreren, naar buiten brengen, beleven, … en daarom zijn ze ingegaan op het initiatief van de spiegelprojecten georganiseerd door NTGent. Voor wie dit graag met hen wil vorm geven,  lanceren ze:

Oproep Spiegelprojecten

Wat is identiteit? Wat is drift? Wat is man en vrouw? Het onbewuste? Afgunst? Sublimatie? Initiatie?…
Kan Tiresias die man was, dan vrouw, en toch weer man werd, en wijzer dan Zeus, ons naast Oedipus en Antigone ook iets verhelderen?
Welke plaats hebben de mythes in onze hedendaagse cultuur waar alles wetenschappelijk bewezen hoort te zijn: in onze hoofden, op straat en op de divans?
Het NTGent biedt met de Spiegelprojecten de mogelijkheid om samen met een theaterdocent een onderzoeksveld te creëren. De vaagheid is het vertrekpunt. Het kàn van een Klein Spiegelproject in 2018 (“onder ons, kleine presentatie”) leiden naar  een Groot Spiegelproject (2019 met een voorstelling). Het kan een klein project blijven.
Wie zin heeft om de eigen vragen in verband met het psychoanalytische werk,  in groep en met een theaterdocent, te onderzoeken is welkom. Theaterervaring is niet nodig. We zullen vanaf mei 2018 van start gaan, als er genoeg interesse is. De format kan, voor het Kleine Spiegelproject, 1 keer per maand zijn, gedurende een jaar.

Wie zin heeft om mee te doen, gelieve snel contact op te nemen met
Mileen Janssens (mileen.janssens@telenet.be)
Tania Schuddinck (tania.schuddinck@gmail.com)
Jens Anthoons (jensanthoons@gmail.com)