Argument voor het seminarie van het I-AEP.
“Het weten en de limiet van het weten rond de vrouwelijke positie”

December 2021, 4-5. te Gent
Groot Begijnhof, St-Amandsberg, zaal Sint-Jozef
Participatie: 30 euro
Georganiseerd door:

Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie
Le Questionnement Psychanalytique

Gezien de afstandelijkheid geïntroduceerd door de pandemie en de scherpte van de uitwisselingen tijdens de Zoom vergadering van het seminarie van juni, lijkt het ons opportuun geen uitgebreid argument voor te leggen, maar enkel een kerngedachte weer te geven waarop één ieder kan reageren. Naast die kerngedachte lijkt het belangrijk het aspect van gedachtenuitwisseling verbonden met een seminarie van het I-AEP te benadrukken.

“Wat wil de vrouw?” vraagt Freud. Wie moet antwoorden? Aan wie is de vraag gericht? Aan de psychoanalytici, dat is zeker. Als er daarover een weten is dan moet dat in het veld van de psychoanalyse gezocht worden. De medische en sociologische sector hebben weinig te zeggen over het subjectieve verlangen: “Wat wil ik, wat wil de andere van mij” is het kerngebied van de bevraging door de psychoanalyse. Maar is de constitutie van een weten in een formalisatie over de seksuering een antwoord op alle vragen, incluis de vraag van Freud “Wat wil de vrouw?” Of stelt zich daar onmiddellijk de vraag naar ‘macht’ en naar het zich neerleggen bij dat weten. Meer zelfs, is het niet duidelijk dat iedere formalisatie ook een open eind heeft, iets waar men niet overheen kan? Meer bepaald omtrent de positie van het vrouwelijke, dat misschien de ‘rots’ van het reële op een eigenwijze manier vertegenwoordigt. Waarbij men alleen kan hopen dat die ene uitzonderlijke geniale inval die barrière wel zou kunnen overstijgen en de rest geslagen achterblijft? Misschien brengt de bevraging van de eigen vrouwelijkheid (voor welk subject dat ook geldt: zij het man, vrouw. of iemand uit de groep lgbt+) een mogelijke uitweg. En mogelijks volgt een creatief antwoord daarop.

Alle teksten kunnen hier gevonden worden