Voor onze volgende bijeenkomst van het Bestuur gaan we op de hort!
Woensdag 22/6 worden we om 20:30u onthaald ten huize Gert, daar waar het GPP-weekend zal plaatsvinden. Zo kunnen we al eens de sfeer opsnuiven en samen wat denken over de verdere invulling en organisatie van dit evenement.
Het adres is Kerkstraat 35 9890 Dikkelvenne. Mensen zonder vervoer of gewoon voor de gezelligheid, jullie kunnen met Dennis of Seppe meerijden.
We hopen jullie in groten getale te mogen treffen, het zomerreces kan nog even wachten!
Gelieve vooraf jullie aanwezigheid aan Seppe door te geven, zodat de voorbereidingen qua spijs en drank genomen kunnen worden.