STUDIEDAG VAN IDESÇA i.s.m. het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie en crisiscentrum De Schelp

Crisis: het is een woord dat onze maatschappij en onze tijd typeert. Altijd is er wel ergens sprake van een crisis: het milieu, de politiek, een twitterdispuut, … Het is ook een probleem van tijd op zich: een soort permanent crisisgevoel lijkt in een eeuwig nu de plak te zwaaien, waarbij het bijzonder moeilijk is om een tijdsperspectief te scheppen dat daaraan voorbij gaat. Anders geformuleerd: wanneer leven acuut wordt… Het wekt geen verwondering dat we de weerslag daarvan voelen in ons klinisch werkveld, zowel langs de kant van de psychopathologie als langs de kant van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Tegenover de suïcidale crisissen en de gewelddadige uitbarstingen staan de mobiele crisisteams en de urgentiepsychiatrie. De focus verschuift dus naar crisis en urgentie, met als paradox dat de moeilijkheden die zich aandienen vaak chronisch (en complex) blijken. De tijd op zijn kop dus.

In die zin toont het ook iets van onze omgang met de onmogelijkheid in een wereld van ogenschijnlijk onbegrensde mogelijkheden en van onze moeilijkheid om onzekerheid en onmacht een plaats te geven. Crisis roept immers in de eerste plaats nog altijd de idee op dat die moet beheerst worden: de illusie van almacht is dan niet veraf. In deze context is het dan ook raadzaam om niet zomaar mee te gaan in deze evolutie maar deze kritisch te bevragen. Hoewel dit een politieke dimensie kan hebben, is het in de eerste plaats een klinische noodzaak. De vraag is dan ook: welke theoretische verfijningen kunnen we gebruiken om, gesteund op een analytische ethiek, een subject in crisis te ontvangen? De verschillende sprekers op deze studiedag willen dan ook deze conceptuele klinische handschoen opnemen.

 


Waar?

Het Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent


Wanneer?

22 november 2017
Van 9u00 tot 17u00Programma

09u00     Onthaal

09u20     Wim Galle

Van het ontvangen van een crisis naar de installatie van een urgentie. Een kwestie van tact?

10u00     Leen Van de Steene

Crisis: moment van waarheid?

10u50     Koffiepauze

11u10     Janne Quintelier

Helaas verkopen wij geen patatje oorlog.

12u00     Discussie

12u30     Lunch

14u00     Virginie Debaere

“Ik heb geen probleem. ZIJ hebben een probleem!” Zoektocht naar een conceptuele onderbouwing van het werk binnen een psychose-vroeg-interventie-team.

14u50     Koffiepauze

15u20     Nele Sillis & Bjorn Waerlop

Crisis en urgentie: enkele klinische fragmenten

15u50     Paneldiscussie met Kirsten Verbeek, Freek Delaruelle & Marc De Veirman

16u45     Slotwoord

 

Sprekers

Virginie De Baere     werkzaam in CGG Waas en Dender binnen volwassenenteam en VDIP (vroeg detectie en interventie psychose), voert een psychoanalytische praktijk.

Freek Delaruelle     lid GPP, als orthopedagoog werkzaam in Dr. Guislainziekenhuis (afdeling De Steiger en crisisinterventiedienst SKIPI).

Marc De Veirman     coördinator crisiscentrum De Schelp.

Wim Galle     lid GPP, werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge (afdeling APP), voert een psychoanalytische praktijk.

Janne Quintelier     lid GPP, (nacht)crisishulpverlener in Crisisteam De Schelp (CAW Oost-Vlaanderen).

Nele Sillis     lid GPP, psychosociaal begeleider Adoptiehuis, voert een psychoanalytische praktijk.

Leen Van de Steene     lid GPP, werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge (crisisafdeling), voert een psychoanalytische praktijk.

Kirsten Verbeek     lid GPP, werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge (crisisafdeling), voert een psychoanalytische praktijk.

Bjorn Waerlop     lid GPP, werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge (seniorenafdeling), voert een psychoanalytische praktijk.

 

Praktische info

Inschrijving        info@idesca-vzw.be

Kostprijs            50€ (40€ voor leden GPP, 10€ voor studenten < 26j., gratis bij volledige inschrijving Vormingsinstituut)

Betaling             Over te schrijven op rekeningnummer BE64 2900 4608 7852 van Idesça vzw (Frans Spaestraat 25, 9000 Gent) met  vermelding van naam + studiedag ‘crisis & urgentie’. Betaling kan ook contant op de studiedag zelf.

Lunch                Middagmaal voor 17€ (drank inbegrepen), inschrijven voor 17 november 2017

Accreditering voor artsen aangevraagd