Voor een nieuw te starten cartel over Lacans vierde seminarie “La relation d’objet” is Wim Matthys op zoek naar andere geïnteresseerden. Voorstel is het cartel op regelmatige basis (2-wekelijks) te laten samenkomen in de omgeving van Gent en met een plus-un te werken

Geïnteresseerden kunnen hem sturen wim.matthys@gmail.com