Michiel Janssens is op zoek naar deelnemers voor een cartel over S. Vanheule’s “Modellen in de psychoanalyse”.

Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Michiel: michiel.janssens@live.be