Freudcast!
Gepost op 6 June 2024 onder Publicaties

Deel twee van de Freudcast! Freudcast is een achtdelige podcastreeks van Louis De Geest, waarin in hoofdzaak Gentse psychoanalytici in gesprek gaan over hun (passie voor hun) beroep. De nieuwe reeks start met vijf afleveringen voor de kerstvakantie en drie… Lees verder

Carteloproepen
Gepost op 5 June 2024 onder Cartels

Er zijn nieuwe carteloproepen! Neem een kijkje op de pagina van de cartelwerking voor meer info. Rachel Vanopstal doet nog een oproep aan geïnteresseerden om deel te nemen aan het cartel ‘Devenir psychoanalyste…et le rester‘ van Serge André. Werd eerder in september gedeclareerd maar is niet te laat nog in te pikken nav een deelnemer die niet steeds kan vervoegen. Jean-Pierre Van Eeckhout doet oproep voor twee cartels. Op 7 en 8 december, Turijn, plaats… Lees verder