2 nieuwe carteloproepen! Jessica Lamote wil een cartel opstarten rond Kant en zijn “Kritiek van de Zuivere Rede”.
Björn Waerlop wil een cartel opstarten rond de dwangneurose. Zijn invalsbasis: D. Lachauds “L’enfer du devoir“.
(04/09/2017)