3 carteloproepen!

Chris Reyns en Freek Delaruelle willen een cartel beginnen rond Christian Demoulins boek “De psychoanalyse, een therapie?”. (06/11/2017)

Jessica Lamote wil een cartel opstarten rond Kant en zijn “Kritiek van de Zuivere Rede”. (04/09/2017)

Björn Waerlop wil een cartel opstarten rond de dwangneurose. Zijn invalsbasis: D. Lachauds “L’enfer du devoir“.
(04/09/2017)