Wegwerkgroepen
 
 
laatst aangepast op 10/10/2016
 
Korte schets
 

Een wegwerkgroep kan zich verenigen en werken rond een bepaald thema dat in het Gezelschap leeft. Anders dan het werken in kartel, dat een individueel product viseert, zal een wegwerkgroep eerder een collectief product op het oog hebben. Er hoort dan ook altijd een terugkoppeling bij.
Iemand declareert de wegwerkgroep aan de voorzitter of raad van bestuur en koppelt inhoudelijk terug naar een ander niveau of orgaan. Dit kan een eenmalige feedback behelzen op de algemene vergadering. Het kan ook een regelmatiger terugkoppelen aan de raad van bestuur zijn. Het zou ook kunnen uitmonden in een studiedag. Of het zou ook nog een heel andere vorm van terugkoppeling kunnen zijn.
Naast het productgerichte, is het proces dat deze wegwerkgroepen doormaken, even belangrijk.

 
Een meer uitgebreide schets over wat een wegwerkgroep is of kan zijn, vind je in volgende tekst.
 
 
Voorstellen tot wegwerkgroepen
- Er werd door Frederik Van Driessche al bericht over de eerste wegwerkgroep over psychotherapie – psychoanalyse.
- Hilde Coppens en Sara Bergmans willen graag een wegwerkgroep starten over de analytische positie.
Deze twee groepen zouden later ook kunnen dialogeren met elkaar.
 
 
end_page