Seminarie van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie 2016-2017
 
 
laatst aangepast op 11/10/2016

Zeven avonden met Freud
Het vraagstuk van de lekenanalyse
Gesprekken met een onpartijdige, 1926

Naast  het praktische werk in het organiseren van activiteiten van het Gezelschap, zijn de deelnemers aan de vergadering van de Raad van Bestuur de laatste jaren blijvend discuterende rond vragen met betrekking tot onze vereniging: wat het is om lid te zijn van het Gezelschap, is er er een andere vereniging mogelijk dan op basis van imaginaire identificatie (cfr. de wegwerktekst), wat het kan zijn om ons te 'ver-een-igen', waarrond ons verenigen en/of samen aan het werk zijn, …?

Het bezig zijn met deze vragen ressorteert een effect op de organisatie van- en producties uit 'oude' activiteitenformules (bv interkarteldag, onthaal, I-AEP, Algemene Vergadering, BBQ…) en genereert ook nieuwe vormen van aan het werk zijn rond psychoanalyse en psychotherapie (bv extiem; het atelier, in zijn veranderende vormen; wegwerkgroepen, …). De vraag van de articulatie tussen 'binnen' en 'buiten' (de vereniging, de psychoanalyse, het subject, …) is daarbij nooit ver weg of staat soms expliciet in het midden.

Vanuit deze beweging nemen vele deelnemers van de raad van Bestuur het initiatief tot het inrichten van een seminarie van het Gezelschap, enkel voor leden van het Gezelschap, vanuit een verlangen een samen gedragen werk te verrichten, dat als basis kan dienen om uit te wisselen met uitgenodigde sprekers van buiten onze vereniging, die ons rond een thema of tekst kunnen bevragen en/of bevruchten met een inhoudelijke insteek en discussie. Met het in het leven roepen van deze werkvorm laten we, minstens voorlopig, de klassieke formule van de lezingencyclus varen.

Inhoudelijk werd gekozen om samen Freud te lezen. De keuze voor 'de lekenanalyse' was er één uit de vele interessante mogelijkheden uit het rijke oeuvre van één van de beide basisauteurs waarnaar het Gezelschap refereert. 'De lekenanalyse' is vooreerst een boeiende en levendige uiteenzetting van wat psychoanalyse is: klinisch werk met een centrale plek voor het onbewuste en de seksualiteit.

Daarnaast wordt deze tekst weer actueel in het licht van de huidige maatschappelijke context, waarin men beleidsmatig een hegemonie van het medisch-wetenschappelijk kader in de geestelijke gezondheidszorg probeert op te leggen. Na een aanklacht van kwakzalverij tegen Reik, wegens het behandelen van patiënten als niet-arts, poogt Freud aan 'de onpartijdige' de psychoanalytische theorie en praktijk uitvoerig uit de doeken te doen en te argumenteren waarom hij voor de psychoanalyticus expliciet het lekenstatuut verdedigt.
Gezien het ontkiemstadium van dit initiatief is de naam van de externe spreker voor dit werkjaar nog niet bekend. Hij of zij zal in de laatste helft van het werkjaar worden uitgenodigd, nadat we reeds een stevige brok 'lekenanalyse' achter de kiezen hebben.

Data
19 oktober, 16 november, 7 december, 18 januari, 22 februari, 26 april, 31 mei
telkens van 20u30-22u30

Locatie 
PC Gent-Sleidinge (Fratersplein 9, 9000 Gent)
(locatie St-Jan De Deo, Lieven Bauwenszaal)

Inschrijven      
dries.roelandts@telenet.be   

 

 
 
end_page