Ter situering
 
Het GPP als vereniging wil niet als een gesloten, opgesloten of defensieve vereniging zijn leden binden. De bindingen van ieder van ons met de vereniging, delen van de vereniging, cartelgenoten of in toevallige studiedag-ontmoetingen getuigen van een vrijmoedigheid. Het is de verantwoordelijkheid voor de individuele leden dit parcours uit te bouwen. Deze vrijmoedigheid kan vervallen in lankmoedigheid: de bindingen kunnen leiden tot ontbinding. Vandaar is het nodig ook als vereniging contacten te onderhouden met andere verenigingen.
Als men het landschap overschouwt zijn er dan twee mogelijkheden om zich te verenigen als verenigingen vorm te geven, en dit op het vlak van lidmaatschap, vorming, samenkomen, bestuur, initiatiefname en hiërarchie:
- Er zijn verenigingen die kiezen voor een strak georganiseerde en georkestreerde manier: bijv. IPA, ECF, ...
- Er zijn verenigingen die kiezen voor een los verband: bijv. I-AEP, Cartels Constituants de l'analyse Freudienne, ...
Indien het GPP als vereniging het accent wil leggen op de individuele verantwoordelijkheid van hen die met de psychoanalyse willen bezig zijn in hun klinisch werk of werk zonder meer, dan merken we dat we eerder aanleunen bij het tweede soort van verband. In deze optie werd gekozen voor het I-AEP, omdat die zich steeds beroepen op een "inter" eerder dan een aparte vereniging te vormen. Dit is nog steeds de wens van het "inter", zelfs al is het nu zo dat administratief het Inter-associatife inderdaad een vorm heeft gekregen om haar stem ook in de sociale interacties te laten horen.
Uiteraard neemt deze keuze niet weg dat ontmoetingen met andere verenigingen binnen het GPP of vanuit het GPP niet ondenkbaar zijn, zelfs niet met met verenigingen die zich strakker in hun organisatie opstellen. We denken bijvoorbeeld aan de discussiefora rond de erkenning van de therapeutisch behandeling in België. Maar zeker blijft het steeds mogelijk dat men met een open geest denkers over het psychoanalytische gedachtegoed kan uitnodigen binnen de schoot van het Gezelschap.
 
I-AEP
 

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie engageert zich aldus in het Europees Inter-Associatief voor Psychoanalyse, het I-AEP (=Inter-Associatif Européen de Psychanalyse).
Het doel van dit Inter-Associatief is de uitwisseling tussen verschillende psychoanalytische verenigingen. Op deze manier hopen we ons open te stellen voor andere invloeden en tezelfdertijd een netwerk uit te bouwen. Het I-AEP was aanvankelijk een losse vereniging die enkel bestond op de momenten dat ze zich vrijwillig verenigde tot op de datum van 16 november 2013. Na jaren naar elkaar toegegroeid te zijn werd zij een statutaire vereniging om in het wetgevende landschap (actueel door allerlei wetgeving) een officiële stem te kunnen laten horen.

De coördinatievergadering komt vier maal per jaar samen. Zij bestaat uit de afgevaardigden van de verschillende verenigingen. Alle leden van de aangesloten verenigingen kunnen deze coördinatievergaderingen bijwonen. De taken van de coördinatie zijn de contacten, het ondersteunen van politieke acties ter ondersteuning van het statuut van de psychoanalyse, het voorbereiden van de seminaries en het onthaal van nieuwe verenigingen. Elke vereniging heeft, ongeacht het aantal leden, één stem. Tweemaal per jaar wordt door één of meerdere van de aangesloten verenigingen een seminarie georganiseerd. Meer info vind je op www.iaep.eu.

Op heden bestaat het I-AEP uit de associatie tussen volgende verenigingen:
- Acte Psychanalytique (http://www.acte-psychanalytique.org/)
- Analyse Freudienne (
http://analysefreudienne.net/)
- Cartels Constituants de l’Analyse Freudienne (
http://www.cartels-constituants.fr/)
- École Belge de Psychanalyse - Belgische School voor Psychoanalyse (
http://www.bsp-ebp.be/)
- Errata
- Espace Analytique (
http://www.espace-analytique.org/)
- Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (
www.gezelschap.be)
- Groupe Antillais de Recherche, d’Etudes et de Formation Psychanalytique
- Groupe d’Études Psychanalytiques de Grenoble
- Insistance (
http://www.insistance.org/)
- Mouvement du Coût Freudien
- Le Point de Capiton (http://www.le-point-de-capiton.net)
- Psychanalyse actuelle (
https://sites.google.com/site/psychanalyseactuel/)
- Le Questionnement Psychanalytique (
http://www.questionnement.be/)
- Séminaires Psychanalytiques de Paris (
http://www.seminaires-psy.com/)
- Sotto la mole (
http://www.psicoanalisisottolamole.com/)

Agenda I-AEP activiteiten voor 2016-2017

Coördinatievergaderingen I-AEP
Voor drie deelnemers is steeds reis en verblijf gesubsidieerd door het GPP.

- 17 & 18 september 2016, in Parijs
- 19 & 20 november 2016, in Parijs (is tevens Algemene Vergadering)
- 4 & 5 februari 2017, in Parijs
- 20 & 21 mei 2017, in Parijs

Seminaries I-AEP

- 27 tot 30 oktober 2016
Georganiseerd door GAREPF (Groupe Antillais de Recherche, Etudes et de Formation Psychanalytique), met volgend argument:
Le préargument «Transfert et lien social» rejoindrait et introduirait le questionnement du Groupe de Grenoble.
«Nous souhaitons mettre en tension la question des liens transférentiels dans la cure (« cet amour artificiel », voire tromperie qui se heurte à la présence de l'analyste et son désir )-transfert dont la société actuelle ne veut rien savoir – avec le lien social aux Antilles, pris dans le discours capitaliste et ancré dans l'esclavage . Ce lien social particulier, de plus en plus en circulation dans les Sociétés Européennes serait-il en train de segénéraliser ?»


--> Uiteraard is de meest recente update van info te vinden op de website van het I-AEP, zijnde http://www.iaep.eu


Laatst aangepast op 15/09/2016
 
 
end_page