Het Vormingsinstituut
 
 
 

Het Vormingsinstituut
 van het
Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

Programma 2016-2017

Informatieavond Vormingsinstituut

De informatieavond van het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie gaat door op woensdag 21 september om 20u in het Geuzenhuis (Kantienberg 9, 9000 Gent).


Korte toelichting

Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie wil een ruimte voorzien waar men zichzelf samen met anderen kan vormen in de psychoanalyse. Het gaat om een verlangen te exploreren op welke manier een mens gegrepen is door zijn onbewuste en wat daarvan de weerslag is op iemands leven. Wie door deze vragen bewogen wordt, op één of andere manier geprikkeld is door de psychoanalyse en het verlangen heeft om zich te engageren in een gemeenschappelijk werk daar rond, is welkom: het Vormingsinstituut staat open voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht de vooropleiding. Aan de basis van deze openheid ligt de bekommernis om het ethisch principe van de lekenanalyse te blijven verdedigen en concreet te belichamen in een landschap waarin dit idee onder druk komt te staan.

Elk van ons wordt als subject gedragen door een verlangen, verlangen dat een eigen (en soms ook eigenzinnig) spoor trekt. De seminaries van het Vormingsinstituut vormen dan ook even zovele sporen van het verlangen van de verantwoordelijken. Dit is voor ons cruciaal: geen beweging, geen werkelijke vorming als ze niet gedragen wordt door een specifiek verlangen ten aanzien van de psychoanalyse. Dit zorgt ervoor dat de inhoud van de seminaries niet 'ten eeuwigen dage' gefixeerd is, maar van jaar tot jaar kan evolueren. Tegelijk is er wel een aandacht voor wat we als de grote assen van een psychoanalytisch onderwijs beschouwen: lectuur van de oorspronkelijke auteurs van ons werkveld, klinische vragen en beschouwingen, de belendende velden waarmee de psychoanalyse nog steeds in dialoog treedt en tot slot de intervisie/supervisie. De seminaries worden dan ook volgens deze assen gestructureerd. Het belang van dit verlangen, in zijn particulariteit, is uiteraard even essentieel voor wie een psychoanalytische vorming wil volgen. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat iedere geïnteresseerde zelf kan kiezen welk parcours hij of zij maakt. Men kan kiezen voor een volledige inschrijving (met een programma gespreid over 4 jaar), maar men kan ook opteren voor één of meerdere onderdelen. Immers: soms wil men gewoon van één of meerdere seminarie eens proeven, op andere momenten wordt het verlangen gedreven door een prangende klinische vraag, of men kiest gewoon een thema dat altijd al aansprak, … Met andere woorden: net als in een goed restaurant kan men opteren voor een volledig menu, vanuit de nieuwsgierigheid wat er allemaal op het bord zal komen. Dit is evenwel geen verplichting: men kan zich even goed laten leiden door een specifiek voorkeur en à la carte proeven…


Seminaries

- Het oeuvre van oorspronkelijke auteurs binnen het veld van de psychoanalyse

Lectuur van Lacans tweede seminarie "Le moi et..."
David Schrans, Pat Jacops & Filip Kolen

Lectuur van Lacans veertiende seminarie "La logique du fantasme"
Veroniek Knockaert & Gertrudis Van de Vijver

Reading Winnicott
Jeroen Donckers & Herbert Beuseling

De doodspulsie: lectuur van enkele fundamentele teksten
Jean-Pierre van Eeckhout & Pat Jacops

- Klinische beschouwingen

Wat weegt en be-weegt in de kliniek: psychoanalytisch gewroet in institutionele velden
Olaf Mylle, Seppe Jacobs & Dennis Vermeesch

Vergeten grondconcepten van de institutionele psychotherapie: het lichaam
An Waterschoot & Marc Ledoux

- Psychoanalytische intervisie

Psychoanalytische intervisie
Hilde Coppens & Leen Van de Steene

- Belendende velden

Psychoanalyse en literatuur
Bert De Meulder & Jeroen Donckers

Psychoanalyse en het gerechtelijke domein
Wouter Mareels & Marc Naulaerts!! Veel meer info vindt u op http://www.vormingsinstituut-gpp.be/ 

 
 
 
 
 
 
end_page