ARCHIEFBERICHTEN (2012 tot 2016)
 

INTERCARTELDAG 2016
Op zaterdag 18 juni is het opnieuw zo ver... de intercarteldag. Een feestelijke afsluiter van een jaar cartelwerk. De klemtoon ligt meer dan de voorbije jaren opnieuw op de cartels, hoewel er nog steeds ruimte is voor klinische, filosofische en zelfs deemoedige zijsprongetjes.
De praktische informatie en het programma vindt u in bijgevoegde flyer.

(23/05/2016)


VORMING > LEZINGENCYCLUS

Op zaterdag 4 juni komt Marie-Christine Laznik spreken. Het wordt een erg 'klinische lezing' met veel videobeeldmateriaal over haar werk met baby's en hun ouders.
Meer info te vinden op de desbetreffende pagina.

(23/05/2016)


PUBLICATIES > TEKSTEN

Hier vind je de nieuwe tekst over een nieuwe werkvorm voor onze vereniging, de wegwerkgroep.

(25/03/2016)


Atelier voor Psychoanalyse

Nieuwe datum!! Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 17 september 2016!
Meer info te vinden op de desbetreffende pagina.

(31/01/2016)


VORMING > LEZINGENCYCLUS

Op zaterdag 23 april spreekt Freek Dhooghe over "De kliniek van de archaïsche angsten vauit het dagdagelijkse" in het Europahotel in Gent. Een aanrader! Meer info te vinden op de desbetreffende pagina.

(25/03/2016)


Atelier voor Psychoanalyse

Meer info en uitnodiging te vinden op de desbetreffende pagina.

(31/01/2016)


I-AEP

Nieuwe, aangepaste, info over het I-AEP te vinden op de desbetreffende pagina.

(14/12/2015)


PUBLICATIES > ARTIKELS
Nieuw tekstje op de website, het "Tengeleide" van Wim Galle bij het recent vertaalde boek van Christian Demoulin "De psychoanalyse, een therapie?"


(14/12/2015)


STUDIEDAG IDESCA ism GPP
Een (gelukkig) nieuw jaar. Op woensdag 20 september vindt de eerste studiedag van het jaar plaats, getiteld "Het fantasma: in gesprek met het Reële" (Geuzenhuis, Gent)


(10/12/2015)


ALGEMENE VERGADERING
Op 4 oktober is er voor alle leden de Algemene Vergadering. Let op: deze keer gaat de dag niet door in het Europa-hotel, maar in De Cirk (Zebrastraat 34, Gent).


(27/08/2015)


STUDIEDAG IDESCA ism GPP
Op 23 september vindt de eerste studiedag van het nieuwe werkjaar plaats, getiteld "De klinische praktijken van de psychoanalyse - Tussen de wet van het verlangen en het verlangen van de wet?" (Koningstraat 18, Gent)


(27/08/2015)


INFORMATIEAVOND VORMINGSINSTITUUT

Op woensdag 16 september om 20u is iedereen van harte welkom op de informatieavond van het Vormingsinstituut. Deze gaat door in het Geuzenhuis (Kantienberg 9, 9000 Gent).


(27/08/2015)


INTER
CARTELDAG
Zaterdag 20 juni 2015 - 9u-17u - Station Sleidinge (Weststraat 131)
Voor programma en folder, zie 'cartels' > 'intercarteldag'

(01/05/2015)

 

PUBLICATIES > ARTIKELS
Een nieuwe tekst van Wim Galle werd toegevoegd. "Wat is een psychotherapie voor een analyticus die refereert naar het onderwijs van Lacan".

(01/05/2015)


SEMINARIE
'OVERDRACHT, PSYCHOANALYSE, MAATSCHAPPIJ'

Zaterdag 6 en zondag 7 december 2014 (Gent)
Seminarie Inter-Associatief Européen de Psychanalyse georganiseerd door het G.P.P.
Klik hier voor de folder met het programma. Op de toegewijde pagina vindt u verder nog het algemeen argument en de argumenten voor de diverse werkgroepen 'Passe', 'Instelling' en 'Onderwijs'.

(30/11/2014)


CARTELOPROEPEN

- Freek Delaruelle: rond het thema institutionele psychoanalyse, eventueel rond "Le fureur de soigner" van O. Desoria.
- Sarah Vande Walle: "L'enfer du devoir: le discours de l'obsessionel" van Denise Lachaud.
- Tim Reddé: "Le Transfert", seminarie VIII van Lacan. In de buurt van Gent of Aalst.
- Tiffany Delhoux en Veerle Neukermans zoeken geïnteresseerden voor het opstarten van een cartel rond Freuds "Rouw en Melancholie"
- Hanne van Steen wil een cartel starten rond “Le corps et sa danse” van Daniel Sibony. Contacteer Filiep Verhaeghe.
- Evi Verbeke en Björn Wandels wensen een cartel te lanceren rond seminarie 17 van Lacan, "L'envers de la
psychanalyse
". Zij zoeken dus nog twee geïnteresseerden en een plus-un.
- Sarah Bergmans en Ellen Verhoeven willen een cartel starten rond “Envy and Gratitude” van Melanie Klein. Tijdstip van bijeenkomsten: overdag.
- Olaf Mylle doet eveneens oproep naar geïnteresseerden om eerder op avond-uur-lijke tijdstippen een bewerking te maken van datzelfdze werk van M. Klein: "Envy and Gratitude"
- J. Lacan: Sem. VII “L’Ethique de la psychanalyse”: Liza Antonneau, Lukas Stallaert en Tine Agon zoeken nog extra cartelleden. Zij willen 1 à 2 keer per maand samenkomen in Brussel.
- Bjorn Wandels e.a. zijn op zoek naar 2 participanten ter vervoeging van hun thematisch cartel de ‘Psychoanalyse en kunst’. Lectuur in aanvang een aantal werken van Freud die gaan over de (artistieke) creatie om van daaruit verder te zoeken in werk van andere auteurs. Tot het eind van het jaar zou Freud aanblijven. Andere mogelijke auteurs zijn Ehrenzweig, Lacan, Maldiney, Deleuze (op verzoek van de medewerkers van het cartel). Zijn reeds aangesloten: Lukas Stallaert en Fabienne Dragonetti. Het cartel zal afwisselend doorgaan bij de deelnemers (Brussel, Gent).
- Er is nog plaats voor een participant voor het cartel rond ​Marguerite Albert Seychehaye's "Dagboek van een schizofreen". Contact: Jean-Pierre Van Eeckhout.
- Cartel rond “Euthanasie bij psychisch lijden”. De cartelleden David De Corte, Wim Schrauwen en Sarah Vande Walle zijn nog op zoek naar 1 à 2 nieuwe leden. We werken thematisch (insteek doodsdrift, wilsbekwaamheid, ethiek, culturele inbedding, ...) en dit telkens aan de hand van een tekst van Freud of Lacan. Contactpersoon: Sarah Vande Walle.

(17/11/2014)


LEZINGENCYCLUS - 'SPECIFICITÉS DU TRANSFERT'

De overkoepelende titel van de lezingencyclus van het GPP voor dit werkjaar werd "Spécificités du transfert". Op het programma mogen we volgende sprekers verwachten:
Zaterdag 20 december 2014: Pierre Marchal (Association freudienne de Belgique) - "Transfert et identification. Qu'en est-il de la fin de la cure?"
Zaterdag 28 februari 2015: Jean Florence (Belgische School voor Psychoanalyse)
Zaterdag 21 maart 2015: Joris De Bisschop (werkzaam in La Borde)
Zaterdag 25 april 2015: Martin Pétras (Questionnement Psychanalytique)
Locatie: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
Aanvangsuur: 14u30 (einde voorzien rond 17u00)
Toegangsprijs: basisprijs 8 Euro, 5 Euro voor GPP-leden en studenten jonger dan 26, gratis bij volledige inschrijving aan het Vormingsinstituut.

(05/11/2014)


STUDIEDAGEN vzw Idesça
ism het GPP (2014-2015)

Het uitgebreide programma met argumenten, studie-onderwerpen, data en de reeds vastgelegde sprekers zijn consulteerbaar op de website van Idesça: http://www.idesca-vzw.be.
De eerstkomende studiedagen zijn inmiddels bekend:
'De homoseksueel bestaat niet'.
woensdag 26 november 2014
van 9u00 tot 17u00
Plaats: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
"Lacans discourstheorie: actuele, klinische perspectieven"
woensdag 28 januari 2014
Online inschrijven kan via de website
Programma met toelichting vindt men hier.

(05/11/2014)


INFORMATIEAVOND VORMINGSINSTITUUT

De informatieavond van het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie gaat dit jaar door op woensdag 17 september om 20u30 in het Geuzenhuis, Kantienberg 9, te Gent. De programmabrochure kan men hier downloaden.

Het Vormingsinstituut organiseert reeds verschillende jaren voor een breed publiek seminaries in het veld van de psychoanalyse en de psychotherapie. Zoals steeds trachten wij daarbij in een divers programma te voorzien. Dit jaar zetten we fors in op de introductie tot het werk van van een aantal oorspronkelijke auteurs in het veld van de psychoanalyse. Auteurs waar men uit tweede hand reeds veel van zal hebben gehoord, maar waarvan de lectuur van hun werk, zeker wanneer men dit alleen moet doen, soms afschrikt. Drie seminaries willen hierop inspelen door een introductie te bieden die telkens vertrekt vanuit de (gezamenlijke) lectuur van een concrete tekst. Het betreft een seminarie rond het werk van Jacques Lacan met de tekst “Variantes de la cure-type” als uitgangspunt, een seminarie rond het werk van Melanie Klein met “Envy and Gratitude” als vertrekpunt, en tenslotte een seminarie rond de inzichten van Françoise Dolto aan de hand van de verschillende hoofdstukken van haar werkje “Quand les parents se séparent”. Zowel de aard van de gekozen teksten, als de opzet van deze drie seminaries zorgt ervoor dat theorie en praktijk daarin nauw op elkaar betrokken zullen worden.
Twee seminaries nemen concrete klinische vragen als ingangspoort: het klinisch seminarie over verslaving en het seminarie “psychoanalytische intervisie” waarvan het de bedoeling is dat de deelnemers er aan de hand van eigen casusmateriaal terecht kunnen met de vragen waarmee ze zich in hun werk geconfronteerd zien. Tot slot is er opnieuw ook aandacht voor de zogenaamde belendende velden van de psychoanalyse, met een seminarie over psychoanalyse en literatuur waarin per bijeenkomst een specifieke roman wordt besproken.
Op de informatieavond zal de concrete werking van het Vormingsinstituut worden verduidelijkt en zullen de verschillende verantwoordelijken aanwezig zijn om de opzet van hun seminarie nader toe te lichten en een antwoord te geven op uw eventuele vragen.

David Blomme, Filip Geerardyn, Wim Galle, Hilde Coppens, Dominique Hubain
namens het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

(08/09/2014)


EXTIEM

Het interne tijdschrift voor de leden van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie - Extiem - heeft voortaan een eigen pagina op de website en is hier of via de menubalk te consulteren.

(02/09/2014)


STUDIEDAGEN IDESCA ism het GPP

Het uigebreide programma met argumenten, studie-onderwerpen, data en de reeds vastgelegde sprekers zijn consulteerbaar op de nieuwe website van vzw Idesça: http://www.idesca-vzw.be

Eerstkomende studiedag:

- 'Imre Hermann en de Hongaarse school': woensdag 21 mei 2014, Geuzenhuis, Gent
(03/05/2014)

INTER(cartel)DAG 2014

Datum: Zaterdag 21 juni 2014
Locatie: Compagnie De Sporen

De intercarteldag nadert ! Het programma en verdere gegevens vind je hier. Een handige printversie met oriënterend plan voor de dag zelf: Programmafolder met plan

(17/06/2013)


INTERNE CARTELDAG -
Uitnodiging om te passeren via een act

Zaterdag 26 april 2014, voor de participerende leden van het GPP (toelichting en programma). Zie ook de Nieuwsbrief van de voorzitter van 1 april 2014.

(21/04/2014)


STUDIEDAGEN IDESCA ism het GPP

Het uigebreide programma met argumenten, studie-onderwerpen, data en de reeds vastgelegde sprekers zijn consulteerbaar op de nieuwe website van vzw Idesça: http://www.idesca-vzw.be

Eerstkomende studiedag:

- 'Imre Hermann en de Hongaarse school': woensdag 21 mei 2014, Geuzenhuis, Gent
(03/05/2014)


GPP LEZINGENCYCLUS - "Analysant worden?... Analyticus worden?"

Op zaterdag 12 oktober starte onze lezingenreeks "Analysant worden?... Analyticus worden?..." (toelichting).

We ontvingen Franz Kaltenbeck (Aleph-Lille) met een lezing getiteld : "De la passe".

Franz Kaltenbeck publiceerde onlangs in het Duits een bundel van eerder verschenen franstalige artikels in het boek: 'Lesen mit Lacan. Beiträge zur Psychoanalyse'.  De korte samenvatting op Amazon.de :

Es gibt wohl kaum einen zeitgenössischen Psychoanalytiker, der in Lehre und Forschung vielfältiger wirkt als Franz Kaltenbeck. Mit diesem Band wird das Denken Kaltenbecks, der vor allem im französischsprachigen Raum publiziert hat, einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht. Er umfasst, zum großen Teil in deutscher Erstveröffentlichung, psychoanalytische Beiträge aus den Jahren 1978 bis 1990, z. B. zu Freud, Miller, Poe oder Joyce und vor allem zu bzw. mit Lacan. Kaltenbeck selbst stellt das Konzept seiner hier versammelten Texte wie folgt vor: Lesen ist mehr als ein Mittel, Wissen aufzunehmen. Es kann eine Übertragung zwischen dem Autor und dem Leser knüpfen. In der Psychoanalyse hat es eine andere Funktion als an der Universität, denn das in der Analyse erworbene Wissen kann nicht herrschen. Der Diskurs des Analytikers setzt das Wissen auf den Prüfstein der Wahrheit.
Lacan verdichtete oft ein beträchtliches Wissen nur auf einer Zeile seiner Schriften, zog aus Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse 'einen einzigen Zug' und erhellte mit ihm seinen Begriff der Identifizierung.
Ich wollte, dass er mir beim Lesen über die Schulter schaue und mir heimleuchte, dahin, 'wo es war '. So weit zum Titel. Dieses Buch enthält eine Reihe von Aufsätzen, die ich zum Teil noch während meiner beiden Lehranalysen und meiner Lehrjahre in einer großen psychoanalytischen Schule geschrieben habe. So lässt es sich auch als eine Art Bildungsroman lesen. Ich wollte z. B. wissen, warum Freud in einem Brief an Fliess Wilhelm Jerusalem erwähnt, dessen Einleitung in die Philosophie in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von allen guten Wiener Antiquariaten angeboten wurde, nicht aber seine Urteilsfunction, um die es Freud ging.
Auch mehrere von Freuds Schülern hatten großen Einfluss auf mich: so etwa Sándor Ferenczi oder Karl Landauer, ein in Bergen Belsen umgekommener Schülers Freuds. Drei Texte in dem Band geben Zeugnis ab von meinem Engagement hinsichtlich der Fragen Lacans zur Institution der Passe und von meiner Auseinandersetzung mit Jacques-Alain Miller, was Deutung und Forschung in der Psychoanalyse betrifft.
Eine Reihe von kritischen Texten beschließt diesen Band. Dabei wird aufgezeigt, dass Joyce bereits im Ulysse Genießen und Sprache ver flicht und Stifter im Nachsommer wie kein anderer Melancholiker den Blick zu Ungunsten der Stimme überdimensioniert. Dem Dichter Reinhard Priessnitz unterstelle ich, dass er schon im Jahre 1978 die Entfremdung und Trennung für seine Poesie einzusetzen wusste und doch Lacans Theorie dieser beiden Operationen, die das Subjekt verursachen, noch nicht kannte.

(10/09/2013)

SIPP-ISPP CONGRES

Het GPP steunt het International Society for Psychoanalysis and Philosophy - Société internationale de psychanalyse et de philosophie (SIPP-ISPP) in de organisatie van het congres:

Normativity and Contingency:
Psychoanalytical andPhilosophical Perspectives

Normativité et contingence:
perspectives psychanalytiques et philosophiques

November 5th-6th 2013 at Radboud Nijmegen
November 7th-8th 2013 at UGent

The philosophical questions related to ‘normativity’ and ‘contingency’ go the heart of the central issues which are at stake in psychoanalysis and philosophical anthropology. In the history of philosophy ‘normativity’ and ‘contingency’ function as interrelated, Janus-headed concepts. Normativity implies that the subject is guided by a set of norms that regulate her thinking and behavior and that as such define her essence and her possibilities as a human being. Yet what is the status of this normativity? Can these norms be reduced to the non-normative, do they have a transcendent status, or is the truth somewhere in between these opposed alternatives? More importantly: do such norms have a necessary or a contingent character? For it is precisely the idea of contingency that always has been difficult for philosophy to conceive. On the one hand, contingency can be thought of as something to be excluded in order to uncover the universal, rational order of being. In itself, it structurally undermines any justificatory claim for a rationally founded theory or practice. On the other hand, however, the idea of contingency opens up the idea of novelty and creativity. As such, contingency can be seen as enabling the freedom that is a constitutive aspect of subjectivity.

Although psychoanalysis readily presents itself as a liberating theory, it easily tends to become a normative theory both in its metapsychology and in its practice. All too often, psychoanalysis is presented as a compelling and universally applicable matrix by which to come to terms with the vicissitudes of the human psyche. But psychoanalytic concepts such as the ‘Oedipus complex’, the ‘acceptation of lack and of castration’ and the ‘strength of the ego’ might well be new ways of submitting the subject to old ‘values and norms’ that structure our (Christian) tradition. In doing so, they hinder ‘free association’ and more generally they close us off from the contingencies of the transference relation that is the cornerstone of psychoanalytic practice. As such, psychoanalysis can be seen as one of the domains par excellence in which comes to the fore a fundamental tension between necessity and universality, on the one hand, and contingency, on the other.

Les questions philosophiques liées à la problématique de la 'normativité' et de la 'contingence' vont au cœur même tant de la théorie et de la pratique de la psychanalyse, que de l’anthropologie philosophique. Dans l’histoire de la philosophie, la 'normativité' a toujours été pensée en relation avec la contingence et vice versa. 'Normativité' implique que le sujet est guidé par un ensemble de normes qui organisent sa pensée et son comportement, et qui définissent de cette façon son essence et ses possibilités en tant qu’être humain. Mais quel est le statut de cette normativité? Peut-on réduire ces normes au non-normatif? Ont-elles un statut transcendant? Ou est-ce que la vérité se trouve-t-elle quelque part entre ces deux alternatives opposées? Plus important encore: de telles normes ont-elles un caractère nécessaire, ou se réfèrent-elles au contingent? En effet, l’idée de la contingence a toujours été un casse-tête pour la philosophie. D’une part la contingence peut être conçue comme quelque chose qu’il faut exclure afin de trouver l’ordre universel et rationnel de l’être. La contingence mine inévitablement et de façon structurelle toute aspiration à une fondation rationnelle d’une pratique ou d’une théorie quelconque. D’autre part, l’idée de la contingence ouvre l’horizon de la nouveauté et de la créativité. Autrement dit, la contingence rend possible la liberté en tant qu'aspect constituant de la subjectivité.
Quoique la psychanalyse se présente comme une théorie libératrice, elle devient assez souvent une théorie normative tant dans sa pratique que dans sa théorie. Elle prend alors l’allure d’une matrice universelle et contraignante qui nous permettrait de rendre compte des vicissitudes du sujet. Des concepts psychanalytiques tels que « le complexe d’Œdipe», « l’acceptation du manque et de la castration », et « la force du moi » ne mènent peut-être à rien d’autre qu'à des modes nouveaux de soumission à des normes et des valeurs bien ancrées dans notre tradition (chrétienne). De cette manière, ils dérangent l’association libre et ils nous coupent plus généralement des contingences de la relation transférentielle qui est la pierre angulaire de la pratique analytique. Nous pouvons en conclure que la psychanalyse est bel et bien le domaine par excellence dans lequel devient visible une tension constitutive entre nécessité et universalité d’une part, et contingence de l’autre.

Download hier de folder van het congres.
(28/08/2013)

INTER(Cartel)DAG 2013

De 'Interdag' staat ondertussen toch bekend om zijn toegankelijk en acceuillant karakter. Een plaats om zo open en breed mogelijk te wisselen, te delen en te ontmoeten, zoekend, beginnend, onaf, ... Een plek waar het spreken vlot over-en-weer beweegt en de bijdragen kort, fris, snedig, à point en bovenal divers zijn. En, ja, muziek, gezelligheid en lekker eten horen hier ook bij.

De Interdag gaat dit jaar door op zaterdag 22 juni en zal plaatsvinden in Villa Voortman (Vogelenzang 23, 9000 Gent).

Met Villa Voortman gaan we verder op het ingeslagen pad. Net als aanloophuis Poco Loco is Villa Voortman een sfeervolle plek vol kliniek, opnieuw een inter-plek. Ze omschrijft zichzelf als een “ontmoetingshuis voor gelijkgestemde zielen, een vrijplaats voor broedende geesten”.
Dat het daar mag doorgaan, maakt ons nu al blij…

Wij roepen kandidaten die een bijdragen vanuit cartelwerk, seminariewerk en/of individueel-klinisch werk willen brengen, op zich te wenden tot de secretaris voor de cartels Dennis Vermeesch of tot zijn twee collega’s Tom Verhaeghe en Ellen Soetemans.

Verdere informatie met programma volgt op de pagina van de intercarteldag.

(08/05/2013)


STUDIEDAG GPP - "PRELIMINAIRE GESPREKKEN":

Op zaterdag 16 maart 2013 (9u00 tot 17u00) organiseert het GPP een studienamiddag rond wat in psychoanalytische kringen de 'preliminaire gesprekken' wordt genoemd. Enkele externe sprekers werden uitgenodigd om samen met het GPP dit cruciale onderwerp in het centrum van de ontmoeting te plaatsen. (Affiche)

plaats: Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 GENT

uitgenodigde sprekers: Daniel Bonetti (Questionnement Psychanalytique), Eva-Marie Golder, Lucía Ibáñez Márquez (Cartels Constituants de l'Analyse Freudienne), Leo Ouelens (Belgische School voor Psychoanalyse), Radjou Soundaramourty (Association Freudienne), Joseph-Lë Ta Van (Acte Psychanalytique) en Evi Verbeke

praktische info: zie toegewijde webpagina

(05/02/2013)

 
 
end_page