Analytische positie
laatst aangepast op 10/10/2016
 
Het Gezelschap heeft, als psychoanalytische vereniging, doorheen haar geschiedenis diverse procedures ontwikkeld die alle op één of andere manier wilden beproeven hoe een subject er, op zijn of haar parcours, toe komt zich te verhouden tot de positie van analyticus en die eventueel in te nemen. Ze vertrekt daarbij vanuit het volle besef dat de erkenning van een analyticus in wezen een onmogelijke aangelegenheid is en bovendien slechts kan opgevat worden als een constant 'worden'.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
end_page