Intercarteldag 12/9/2020
Gepost op 17 juni 2020 onder Cartels

De intercarteldag van het Gezelschap zal dit jaar plaatsvinden op 12/9/2020 in de Meubelfabriek te Gent. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom! Het programma voorziet in de eerste plaats ruimte aan sprekers om een cartelproduct te presenteren. Daarnaast werken we… Lees verder

Raad van Bestuur GPP … 27 mei 2020
Gepost op 12 april 2020
De Raad van Bestuur van het Gezelschap is niet enkel voorbehouden voor de secretarissen en hun adjuncten, maar staat tevens open voor alle andere leden. Wie graag deel wenst te nemen, is mits een seintje vooraf, meer dan welkom! De eerstvolgende Raad van Bestuur vindt plaats op woensdag 27 mei, vanaf 20u30. Hij zal niet Face-to-Face plaatsvinden, maar via Zoom. We houden u verder op de hoogte ivm de tool die zal gebruikt worden. De… Lees verder

Het Atelier voor Psychoanalyse kent dit jaar haar 7de editie, in 2014 startte ze immers in haar huidige vorm. Ervoor verkende dit dispositief ter-bevraging-van-de-analytische-positie andere vormen, zoals een groep leden die zich telkens voor één jaar engageerden en een aantal avonden… Lees verder

Carteloproep basisconcepten
Gepost op 24 februari 2020 onder Geen categorie

Ruth Six zoekt geïnteresseerden om in cartel basisteksten van Freud en Lacan te (her)lezen. Het idee is basisconcepten verder uit te diepen vanuit de relevantie voor de kliniek. Als mogelijk aanknopingspunt verwijst ze naar Christian Demoulins “De psychoanalyse, een therapie?”. Ruth geeft aan dat voor de bijeenkomsten weekdagen in de namiddag voor haar het beste passen, maar over de precieze teksten en momenten kan worden overlegd. Contact: Ruthsix@gmail.com – 0496/71.26.17 (Gentbrugge)

Op zaterdag 25 januari, vanaf 20u30, heffen we samen het glas op een nieuw jaar vol noeste arbeid en ander genoeglijks. Place-to-be is de charmante woonboot van Daisy Varewyck (woonboot Diala, Bargiekaai 37, 9000 Gent). Laten we het nieuwe jaar uitbundig… Lees verder

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN GRENSVERLEGGENDE TIJDEN FORENSISCH WERK BINNEN EN BUITEN DE KLINIEK? Onze tijd heeft iets met grenzen: de nood om ze te bewaken, de angst voor het overschrijden ervan, het besef van het verdwijnen van grenzen (en ongetwijfeld het… Lees verder

Geschiedenis van het Gezelschap
Gepost op 2 december 2019 onder Gezelschap

Huguette Raes poogde woorden te geven aan de “prehistorie” van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie. Je vindt de tekst hier en verder op de website bij geschiedenis.

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.
Door het uitgeven van publicaties, het organiseren van studiedagen, voordrachten, ontmoetingsdagen, congressen, opleiding, wil het Gezelschap bijdragen tot de verbreiding van het analytisch weten en het ondersteunen van zij die in het klinisch veld werkzaam zijn.
Het Gezelschap wil een plaats geven aan al wie interesse betoont in de psychoanalyse en het verlangen heeft daarover met andere leden van een groep in dialoog te gaan.

Lees verder