Wie doet mee? Demoulin! Kant! Lachaud!
Gepost op 6 november 2017 onder Cartels

3 carteloproepen! Chris Reyns en Freek Delaruelle willen een cartel beginnen rond Christian Demoulins boek “De psychoanalyse, een therapie?”. (06/11/2017) Jessica Lamote wil een cartel opstarten rond Kant en zijn “Kritiek van de Zuivere Rede”. (04/09/2017) Björn Waerlop wil een… Lees verder