Wie doet mee? Kant! Lachaud!
Gepost op 4 september 2017 onder Cartels

2 nieuwe carteloproepen! Jessica Lamote wil een cartel opstarten rond Kant en zijn “Kritiek van de Zuivere Rede”. Björn Waerlop wil een cartel opstarten rond de dwangneurose. Zijn invalsbasis: D. Lachauds “L’enfer du devoir“. (04/09/2017)

Wie zoekt, die vindt…
Gepost op 3 augustus 2017 onder Cartels

Hier volgen een aantal actuele carteloproepen. Daisy Varewyck en Bieke Ingels willen een cartel opstarten over “La cause des enfants” van Françoise Dolto. Ze zoeken nog cartelleden. (aug 2017) Bert De Meulder, Laura Gilles en Jessica Lamote willen een cartel starten rond het… Lees verder

Lezingencyclus HoGent
Gepost op 3 augustus 2017 onder Uitwisselingen

Net zoals de voorbije jaren heeft de HoGent voor geiïnteresseerden in de psychoanalyse ook dit academiejaar een aantal boeiende lezingen op de agenda staan. fmw-lezingencyclus-psychoanalyse-2017-18_affiche.pdf

Graag nodigen wij u uit op de informatieavond van het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie die dit jaar zal doorgaan op woensdag 20 september om 20u in Casa Rosa (Kammerstraat 22 te Gent). Het belooft een attractieve avond te worden waar we trots een 13-tal seminaries aan u kunnen voorstellen. Er zijn seminaries die zich concentreren op oorspronkelijke teksten van Freud en Lacan. Via een grondige studie van een basistekst tracht men… Lees verder

Het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) ijvert voor de verbreiding van de psychoanalyse en voor het overbrengen van het analytisch weten, volgens de krachtlijnen die Lacan aanbracht in het veld dat door Freud werd geopend met de ontdekking van het onbewuste.
Door het uitgeven van publicaties, het organiseren van studiedagen, voordrachten, ontmoetingsdagen, congressen, opleiding, wil het Gezelschap bijdragen tot de verbreiding van het analytisch weten en het ondersteunen van zij die in het klinisch veld werkzaam zijn.
Het Gezelschap wil een plaats geven aan al wie interesse betoont in de psychoanalyse en het verlangen heeft daarover met andere leden van een groep in dialoog te gaan.

Lees verder